Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Źródło:

Wszystko dla Rolnictwa

{rdaddphp file=php/wszystko_dla_rolnictwa.php}

W sobotę, 9 września br., Wicewojewoda Anna Szyszka dokonała otwarcia XIII Jesiennych Targów Rolniczych “Wszystko dla Rolnictwa” na terenie Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Olsztynie.

 

Podczas targów Wicewojewoda m.in. wręczyła dyrektorowi Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej Bohdanowi Aleksiejczukowi puchar z okazji 10-lecia działalności Izby. Gratulując, powiedziała, że puchar stanowi symbol efektywnej współpracy samorządu rolniczego z wojewódzką administracja rządową. Stwierdziła, że Izba bardzo dobrze reprezentuje ponad 50 tys. członków, ma ugruntowany pozytywny wizerunek w działaniach na rzecz rozwoju nowoczesnego rolnictwa i wsi.

Wicewojewoda Anna Szyszka podziękowała wszystkim rolnikom za ich codzienny trud. Podczas spotkań z wystawcami rozmawiała o najważniejszych sprawach rolnictwa i rozwoju wsi, o bieżących problemach, w tym również związanych ze sferą społeczną.

Wyróżnionych rolników, działaczy związkowych i samorządu rolniczego udekorowała odznaczeniami państwowymi oraz odznakami honorowymi.

Złote Krzyże Zasługi: Marian Waraksa i Antoni Nikiel.

Srebrne Krzyże Zasługi: Zbigniew Kowalikowski, Zbigniew Golon, Urszula Gajewska i Franciszek Zajączkowski.

Brązowe Krzyże Zasługi: Jan Lewarowski, Eugeniusz Pliszka, Ryszard Wołkoński, Jerzy Tatarczak, Marian Szkamelski, Zofia Stankiewicz, Adam Moroz, Stanisław Kozłowski, Andrzej Kossakowski, Elżbieta Kamieńska, Bernarda Jurkieiwcz, Wojciech Jończyk i Hanna Chełkowska.

Odznaka honorowa Zasłużony dla Rolnictwa: Robert Bernatowicz, Edmund Czarnecki, Jerzy Gapiński, Stanisław Jaroszewski, Tadeusz Kaliczyński, Ryszard Kardyś, Barbara Krakowska, Władysław Kulas, Magdalena Melerowicz-Bos, Adam Moroz, Krzysztof Murawie, Jan Olejnik, Bernard Siegmund, Józef Słowiński, Krzysztof Tucholski, Ryszard Wyrwas, Kazimierz Żółciński, Wiesława Banaszuk, Jerzy Banacewicz, Irena Dmitrzak, Luba Głogowska-Dybała, Edward Łukasik, Marek Markowski, Jerzy Parda, Janusz Piechocki, Tadeusz Połukord, Barbara Skowronek, Zdzisław Szczepkowski i Tadeusz Treska.