Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Źródło:

Statystyka Medyczna

Sprawozdawczość statystyczna w ochronie zdrowia w 2019 roku za rok 2018

 

Sprawozdawczość statystyczna w ochronie zdrowia w 2019 roku za rok 2018 

W związku z nowym okresem sprawozdawczym za 2018 rok przypominamy o ustawowym obowiązku przekazania sprawozdań statystycznych z działalności i zatrudnienia w jednostkach ochrony zdrowia za 2018 rok na podstawie art. 30 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 649 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2018 (Dz.U. 2017, poz. 2471) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2018 (Dz.U. 2019, poz. 149).

Jednostki ochrony zdrowia zobowiązane są do zalogowania się w systemie System Statystyki w Ochronie Zdrowia (SSOZ) i wypełnienia sprawozdań zgodnie z prowadzoną działalnością w ubiegłym roku.

 

 

 

Rejestrowanie i logowanie do Systemu Statystyki w Ochronie Zdrowia

 

https://ssoz.ezdrowie.gov.pl/info.html

 

Przy realizacji obowiązku sprawozdawczego w formie elektronicznej nie należy przesyłać sprawozdań w wersji papierowej.

 

Formularze sprawozdawcze wraz z instrukcjami ich wypełniania można pobrać poniżej:

 

Instrukcje wypełniania formularzy dostępne są na stronie internetowej www.csioz.gov.pl, (zakładka Projekty/Statystyka/Formularze) lub Jak wypełniać formularze? - INSTRUKCJE

 

 

Sprawozdań nie przekazują praktyki lekarskie i pielęgniarskie, które wykonują działalność leczniczą wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem.

 

Terminy przekazywania sprawozdawczości za rok 2018

Terminy przekazywania sprawozdań obowiązujących w 2019 roku (za rok sprawozdawczy 2018)

 

 

MZ/Szp-11 – karta statystyczna szpitalna ogólna – zestaw informacji dotyczących osób hospitalizowanych w systemie informatycznym szpitala w zakresie zgodnym z elektronicznym standardem przekazywania danych. Powyższe dane przekazywane są w formie elektronicznej bezpośrednio do Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny.

Informacje na temat chorobowości szpitalnej ogólnej dostępne są na stronie: www.statystyka.medstat.waw.pl

Logowanie do Systemu Przesyłania Kart Szpitalnych SZp-11 http://stat.pzh.gov.pl

 

Kntakt

 

Numery do kontaktu w sprawach statystyki medycznej:

89 52 32 588

89 52 32 609

89 52 32 677

89 52 32 401