Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Źródło:

Linki do instytucji związanych z ochroną zdrowia

Rzecznik Praw Pacjenta

Wojewódzka stacja sanitarno-epidemiologiczna w Olsztynie

Warmińsko-Mazurska Izba lekarska

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Olsztynie

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Elblągu

Warmińsko-Mazurski Oddział NFZ

Ministerstwo Zdrowia

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

Centrum Egzaminów Medycznych

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego