Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Źródło:

Załączniki Aktualizacja Nr 6 z dnia 27 czerwca 2014

Załącznik_nr_1_TABELA_NR_1_WYJAZDY_ZESPOŁÓW_RATOWNICTWA_MEDYCZNEGO_W_2013_R.pdf

Załącznik_nr_2_TABELA_NR_2_WYJAZDY_ZESPOŁÓW_RATOWNICTWA_MEDYCZNEGO_W_2013_R.pdf

Załącznik_nr_3_TABELA_NR_3_WYLOTY_LOTNICZYCH_ZESPOŁÓW_RATOWNICTWA_MEDYCZNEGO_W_2013_R.pdf

Załącznik_nr_4_TABELA_NR_4_WYLOTY_LOTNICZYCH_ZESPOŁÓW_RATOWNICTWA_MEDYCZNEGO_W_2013_R.pdf

Załącznik_nr_5_TABELA_NR_5_LICZBA_PRZYJĘĆ_PACJENTÓW_W_SOR_W_ROKU_2013.pdf

Załącznik_nr_6_TABELA_NR_6_LICZBA_PRZYJĘĆ_PACJENTÓW_W_IZBIE_PRZYJĘĆ_W_ROKU_2013.pdf

Załącznik_nr_7_TABELA_NR_7_REJONY_OPERACYJNE_I_MIEJSCA_STACJONOWANIA_ZESPOŁÓW_RATOWNICTWA_MEDYCZNEGO_W_ROKU_2014.pdf

Załącznik_nr_8_TABELA_NR_8_ZESPOŁY_RATOWNICTWA_MEDYCZNEGO_WŁĄCZONE_DO_SYSTEMU_PAŃSTWOWE_RATOWNICTWO_MEDYCZNE_-_STAN_NA_DZIEŃ_28_LUTEGO_2014_R.pdf

Załącznik_nr_9_TABELA_NR_9_DODATKOWE_ZESPOŁY_RATOWNICTWA_MEDYCZNEGO_-_2014_R.pdf

Załącznik_nr_10_TABELA_NR_10_SZPITALNE_ODDZIAŁY_RATUNKOWE_-_2014_R.pdf

Załącznik_nr_11TABELA_NR_11_CENTRA_URAZOWE_-_STAN_NA_DZIEŃ_31_GRUDNIA_2013_R.pdf

Załącznik_nr_12_TABELA_NR_12_JEDNOSTKI_ORGANIZACYJNE_SZPITALA_WYSPECJALIZOWANE_W_ZAKRESIE_UDZIELANIA_ŚWIADCZEŃ_ZDROWOTNYCH_NIEZBĘDNYCH_DLA_RATOWNICTWA_MEDYCZNEGO_-_STAN_31_MAJA_2014_R.pdf

Załącznik_nr_13_TABELA_NR_13_PERSONEL_PRACUJĄCY_W_JEDNOSTKACH_SYSTEMU.pdf