Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Źródło:

Krajowe ramy strategiczne Policy paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020

Plik do pobrania:

 

Krajowe_ramy_strategiczne_Policy_paper_dla_ochrony_zdrowia_na_lata_2014-2020.pdf