Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Źródło:

Narady, Konferencje

Narady, Konferencje

Narada WPS z przedstawicielami jst dot. realizacji Programów Rządowych z zakresu polityki społecznej - 6.12.2018 r.

Narada_6.12.2018_-_Programy_Rządowe.pdf

Narada_6.12.2018_-_Pr_Rządowe-prezentacja.pptx

 


Prezentacje  z narady dot. funkcjonowania środowiskowych domów samopomocy województwa warmińsko-mazurskiego - 20.09.2018

NARADA_ŚDS_20.09.2018_r._-_nieprawidłowości.pptx

NARADA_środowiskowych_domów_samopomocy_20.09.2018.pptx

Prezentacja_Budżet_-_ŚDS_-_IX_2018.pptx

Prezentacja_na_naradę_ŚDS_-_20.09.2018.pptx

 

 

 


 

 Narada powiatowych centrów pomocy rodzinie, ośrodków pomocy społecznej i środowiskowych domów samopomocy - 23.10.2017

 

NARADA_PCPR_OPS_ŚDS_23.10.2017.pptx

Prezentacja_ŚDS_-Budżet_-23.10._2017.pptx

Prezentacja_ŚDS_-_wykorzystanie_dotacji.ppt

Monitoring_wizyjny.pptx

 

 


 

NARADA_DPS__i_PCPR_19.06.2017.pptx


 

Prezentacje z narady ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie

Narada_-_Kierowanie_do_DPS_9.12.2016.odp

NARADA_9.12.2016_r._-_Kierownie_do_ŚDS.pptx

NARADA_z_OPS_i_PCPR_-_9.12.2016.pptx


Narada z dnia 19 września 2016r. z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego i kierownikami środowiskowych domów samopomocy

NARADA_ŚRODOWISKOWYCH_DOMÓW_SAMOPOMOCY-19.09.2016_r.pptx

prezentacja_ŚDS_narada_19.09.2016.pptx


Narada z kadrą kierowniczą Środowiskowych Domów Samopomocy, przeprowadzonej w dniu 19 października 2015 r."

NARADA_SRODOWISKOWYCH_DOMOW_SAMOPOMOCY_2015.ppt

Wzór_Indywidualnego_planu_postępowania_wspierająco-aktywizującego_ŚDS-_wersja_II.docx


27-10-2015_spotkanie_SUO_2015_PREZENTACJA.ppt


Konferencja 27 października 2015r. z Ośrodkami Pomocy Społecznej, poświęcona omówieniu bieżących spraw dotyczących realizacji zadań z pomocy społecznej oraz z zakresu świadczeń rodzinnych.

Budżet_2014-2015.pdf

Dodatek_energetyczny.pdf

Karta_Dużej_Rodziny.pdf

Projekt_budżetu_2016.pdf

Sprawozdanie_MPiPS-03.pdf

Wspieranie_rodziny.pdf

Świadczenia_rodzinne.pdf


Narada z kadrą kierowniczą Środowiskowych Domów Samopomocy, przeprowadzonej w dniu 19października 2015 r.

Prezentacja_ŚDS_.pdf