Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Źródło:

Sprawozdawczość

Sprawozdawczość

Srawozdawczośc 2016r.

Do_gmin_Sprawozdania_2016.doc

Do_powiatów_Sprawozdania_2016.doc

Kopia_zał.1.Do_gmin-dodatkowe_środki.xls

Zał.1.Zapotrzebowanie_na_851562110.xls

Zał.2._Informacja_o_liczbie_orzeczeń.doc

Zał.3.PZO_kwartalne.xls

 


Do_gmin_Sprawozdania_2015.doc

Do_powiatów_Sprawozdania_2015.doc

zał.1.Do_gmin-dodatkowe_środki.xls

Zał.1.Zapotrzebowanie_na_851562110.xls

Zał.2._Informacja_o_liczbie_orzeczeń.doc

Zał.3.PZO_kwartalne.xls