Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Źródło:

Bezdomność

Bezdomność

 

INFORMACJA dla placówek udzielających wsparcia osobom bezdomnym , w tym: zarówno dla placówek noclegowych jak i innych ośrodków wsparcia np. jadłodajni, punktów wydawania paczek żywnościowych, punktów wydawania odzieży, punktów pomocy medycznej, pralni, łaźni, świetlic, punktów informacyjno-konsultacyjne i innych ośrodków wsparcia.

 


Sprawozdanie jednorazowe DPS-IV-159-KS/2019 - z realizacji działań na rzecz osób bezdomnych w 2018 r.

Sprawozdanie z realizacji działań na rzecz osób bezdomnych w województwie w roku 2018 - Tablice sprawozdania jednorazowego w CAS DPS-IV-159-KS/2019

 

 


Ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych,które  odbędzie się w nocy z 13 na 14 lutego 2019 r.

 

Lista_gminnych_koordynatorów_badania_osób_bezdomnych2019.xls

Ogólne_wskazówki_dotyczące_sposobu_realizacji_badania.docx

Kwestionariusz_dotyczący_osoby_bezdomnej.pdf

Wytyczne_dla_gmin__ops__do_sprawozdania_w_CAS.DOCX

 


 

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT
w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
„Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym", Edycja 2019


      Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie art. 23 ust.1 pkt 7a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508).) ogłasza otwarty konkurs ofert i zaprasza do składania wniosków na wsparcie finansowe projektów z zakresu pomocy społecznej skierowanych do osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością.
      W bieżącym roku na realizację programu „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym" zwany dalej Programem - Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przeznaczył kwotę 6 000 000 zł. (słownie: sześć milionów złotych).

Ogłoszenie - "Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym" - edycja 2019

 


OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT
w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym”, Edycja 2018

 

Uprzejmie informuję, że 12 stycznia 2018 r. na stronie internetowej MRPiPS zostało opublikowane ogłoszenie o otwartym konkursie ofert w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym”, Edycja 2018.

Oferty wraz załącznikami należy przesłać listem poleconym (z dopiskiem na kopercie Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym) do Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Al. Marszałka J. Piłsudskiego 7/9, 10-525 Olsztyn, w terminie do dnia 7 lutego 2018 r. (liczy się data stempla pocztowego) lub dostarczyć ofertę w powyższym terminie osobiście do sekretariatu WPS.

Szczegóły dotyczące ogłoszenia znajdują się na stronie MRPiPS w zakładce pomoc społeczna/ bezdomność.

ogłoszenie_o_konkursie.pdf

oświadczenie_1.pdf

oswiadczenie_2.pdf

oświadczenie_3.pdf

 


Ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych

 

informacja_o_ogólnopolskim_badaniu_liczby_osób_bezdomnych_2017.docx

Zał._1_Wskazówki_dotyczące_sposobu_realizacji_Ogolnopolskiego_Badania_liczby_osob_bezdomnych_8-9.02.2017.docx

Zał._2_Tablice_sprawozdania_w_CAS_do_24.02.17.docx

Zał._3_Kwestionariusz_osoby_bezdomnej_8-9_02_2017.docx

Lista_gminnych_koordynatorów_Ogólnopolskiego_Badania_Liczby_Bezdomnych_2017.xls


 

 

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT

w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

„Program wspierający rozwiązywanie problemu bezdomności", Edycja 2017


Uprzejmie informuję, że 13 grudnia 2016 r. na stronie internetowej MRPiPS zostało opublikowane ogłoszenie o otwartym konkursie ofert w ramach  „Programu wspierającego rozwiązywanie problemu bezdomności" Edycja 2017.
Oferty (z dopiskiem na kopercie „Program wspierający rozwiązywanie problemu bezdomności") należy składać do Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie , Al. Marszałka J. Piłsudskiego 7/9 10-525 Olsztyn, w terminie do dnia 27 stycznia 2017 r. (liczy się data stempla pocztowego).
Szczegóły dotyczące ogłoszenia znajdują się na stronie MRPiPS w zakładce pomoc społeczna/bezdomność.

Ogłoszenie_o_konkursie_EDYCJA_2017_.pdf


Konkurs „Program wspierający rozwiązywanie problemu bezdomności”, Edycja 2016

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Program wspierający rozwiązywanie problemu bezdomności”, Edycja 2016

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert w ramach Programu wspierającego rozwiązywanie problemu bezdomności i zaprasza podmioty uprawnione do składania wniosków na wsparcie finansowe projektów z zakresu pomocy społecznej skierowanej do osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością. Dotację można uzyskać na realizację działań w ramach następujących celów szczegółowych:

Cel nr 1: Zwiększenie samodzielności osób bezdomnych poprzez system usług reintegracji społecznej i zawodowej,

Cel nr 2: Wzmocnienie i usprawnienie systemu interwencji, ochrony zdrowia i życia osób bezdomnych,

Cel nr 3: Zmiana standardów placówek świadczących usługi dla osób bezdomnych tj.: ogrzewalni, noclegowni i schronisk dla osób bezdomnych.

W bieżącym roku na realizację „Programu wspierającego rozwiązywanie problemu bezdomności” Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przeznaczył kwotę 5 000 000 zł. Minimalna kwota dotacji na realizację jednego projektu wynosi 50 000 zł.

Oferty konkursowe należy przesłać do Wydziału Polityki Społecznej właściwego Urzędu Wojewódzkiego do dnia 26 lutego 2016 r.

Pliki do pobrania:

Komunikat_-_2016.pdf

Dane_kontaktowe_do_dyrektorow_regionalnych_OGN_04.02.16-1.xls

Program_2016.pdf

 


 

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT w ramach programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej "Program wspierający powrót osób bezdomnych do społeczności", Edycja 2015

Ogłoszenie_o_konkursie_-_2015.docx

Załącznik_1_Dane_kontaktowe_do_dyrektorow_regionalnych_dworcow.xls

Załącznik_2_Cele_regionalne_2015-1.docx 

Ogólnopolskim badaniu liczby osób bezdomnych w nocy z 21 na 22 stycznia 2015 r .

numer kontaktowy do Wydziału Polityki Społecznej -  89 523 22 38


Lista_Gminnych_koordynatorów_badania

Ogólne wskazówki dotyczące sposobu realizacji badaniaWskazówki dotyczące sposobu przeprowadzenia działań sprawozdawczych z wykorzystaniem Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS)- Sprawozdanie jednorazowe DPS - IV -52-IR/2015  z realizacji działań na rzecz ludzi bezdomnych w 2014 r.

Ogólne informacje dot Sprawozdania - tablice oraz terminy

Informacje i wskazówki dla GMIN

Informacje i wskazówki dla POWIATÓW

Informacje i wskazówki dla placówek udzielających wsparcia osobom bezdomnym w tym: zarówno placówek noclegowych jak i innych ośrodków wsparcia np. jadłodajni, punktów wydawania paczek żywnościowych, punktów wydawania odzieży, punktów pomocy medycznej, pralni, łaźni, świetlic, punktów informacyjno-konsultacyjne i inne ośrodków wsparcia.