Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Źródło:

Współpraca Wojewody z organizacjami pozarządowymi

Zaproszenie


dla przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do udziału w pracach komisji konkursowej, która zostanie powołana do opiniowania ofert
złożonych na konkursy w 2019 r.:

 

W związku z ogłoszeniem konkursów:

na podstawie art. 15 ust. 2d, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 688) zaprasza się przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do udziału w pracach komisji konkursowej, która zostanie powołana do opiniowania ofert złożonych w ramach konkursu.

Planowany termin posiedzenia komisji konkursowej: 18 CZERWCA 2019 r. w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie, pok. nr 139, Zgłoszenia osób do udziału w pracach komisji konkursowej należy dokonać w terminie do dnia 14 CZERWCA 2019 r. na formularzu stanowiącym załącznik: Zgłoszenie do ogłoszenia. Załącznik należy złożyć do Wydziału Polityki Społecznej w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie (adres: Al. J. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn (pok. 135B oraz na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ).

W pracach komisji konkursowej nie mogą uczestniczyć osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie biorące udział w konkursach. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (89) 52 32 403.

 

 Zgłoszenie_do_ogłoszenia_2019.doc

 


     Logo Zleceniodawcy do wykorzystania na wszystkich materiałach, w szczególności promocyjnych, informacyjnych, szkoleniowych i edukacyjnych, dotyczących realizowanego zadania oraz zakupionych środkach trwałych w ramach współpracy Współpraca Wojewody z organizacjami pozarządowymi.

 

Aktualności

Uprzejmie informuję, że na stronie internetowej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie zostały zamieszczone druki sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego w 2018 r. wraz z załącznikami.

 

Sprawozdanie wraz z załącznikami należy przedłożyć w wersji papierowej do Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz elektronicznej (w wersji edytowalnej) na adresy odpowiednio:

 

„Aktywizacja i przeciwdziałanie marginalizacji osób starszych" – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ;

„Kompleksowe wsparcie dla osób i rodzin, w tym dotkniętych dysfunkcją i kryzysem" - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ;

Pomoc osobom bezdomnym i zagrożonym bezdomnością - edycja 2018" - email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ;

w terminie określonym w umowie o przekazanie dotacji, tj w terminie do 30stycznia2019 r.

 

2018

Zaproszenie do konsultacji społecznych.

     W związku z tworzeniem Programu współpracy Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w 2019 roku z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 ze zm.) o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - prowadzącymi działalność w zakresie pomocy społecznej, prosimy o zgłaszanie uwag dotyczących projektu do dnia 22 listopada 2018 r. na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.


Projekt współpracy Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w 2019 roku z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 ze zm.) o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Archiwum

Zaproszenie do konsultacji społecznych.

W związku z tworzeniem Programu współpracy Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w 2018 roku z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817) o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzącymi działalność w zakresie pomocy społecznej, prosimy o zgłaszanie uwag dotyczących projektu do dnia 24 listopada 2017 r. na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Program_współpracy_Wojewody_z_organizacjami_pozarządowymi_na_rok_2018_projekt.doc


Adam Lipiński - PEŁNOMOCNIK RZĄDU DS. SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

oraz Artur Chojecki - WOJEWODA WARMIŃSKO-MAZURSKI zapraszają przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu województwa warmińsko-mazurskiego na spotkanie poświęcone omówieniu Narodowego Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

 

Zaproszenie.pdf


Zaproszenie do konsultacji społecznych.

W związku z tworzeniem Programu współpracy Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w 2017 roku z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817) o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzącymi działalność w zakresie pomocy społecznej, prosimy o zgłaszanie uwag dotyczących projektu do dnia 25 listopada 2016 r. na adres e-mail

Projekt_Programu_współpracy_na_2017.doc

 

 


 

Spotkanie nt. Konkursu FIO 2017

 

W związku z realizacją Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, podjęło przygotowania do ogłoszenia konkursu FIO 2017.

Ogłoszenie naboru w Priorytecie 1 (Małe inicjatywy) i Priorytecie 2 (Aktywne społeczeństwo) planowane jest na początek września 2016, ogłoszenie naboru w Priorytecie 3 (Aktywni obywatele) i Priorytecie 4 (Silne organizacje pozarządowe) planowane jest na grudzień 2016. Planowany termin naboru ofert to 21 dni. Złożenie oferty we wrześniu wyczerpuje limit składania ofert w ramach konkursu (wyczerpuje możliwość złożenia oferty w grudniu). Regulamin Konkursu FIO 2017 r. jest już dostępny:

www.pozytek.gov.pl/download/files/FIO_2017/Regulamin_FIO_2017.pdf

W związku z powyższym Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki wspólnie z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zaprasza przedstawicieli wszystkich organizacji pozarządowych z terenu województwa warmińsko-mazurskiego, na spotkanie z ekspertami z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, które odbędzie się w Olsztynie, dniu 15.09.2016 r. o godzinie 10:00, w siedzibie Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego przy Al. Marszałka J. Piłsudskiego 7/9, w sali 52.

 Czas spotkania - ok. 3 godzin.

 Prosimy o przesyłanie zgłoszeń do dnia 08.09 2016 r. na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Uwaga! Wysłane zgłoszenie nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się na spotkanie. Osoby, które nie zostaną zakwalifikowane otrzymają informację w dniu 12września 2016 r. Decyduje kolejność zgłoszeń.

 

 program_FIO_2017_warm_maz.doc


 

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w 2015 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118) prowadzącymi działalność w zakresie pomocy społecznejSprawozdanie_z_Programu_wspólpracy_za_2015_rok.pdf


 

Projekt_Programu_na_2016.doc

Zaproszenie_na_spotkanie_2016.pdf

Formularz_zgłoszenia_2016.doc


Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Wojewody w 2014 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, októrych mowa w art.3 ust.3 ustawy odziałalności pożytku publicznego i o wolontariacie


Informacja o zmienie terminu rozstrzygnięcia konkursu dla otganizacji pozarządowych

Zgodnie z pkt VI.9 ogłoszenia konkursowego dla podmiotów uprawnionych z terenu województwa warmińsko-mazurskiego działających w obszarze pomocy i integracji społecznej informuję, że zmianie ulega termin rozstrzygnięcia konkursu. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 8 maja 2015 roku.

 


Projekt Programu współpracy Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w 2015 roku z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118) o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzącymi działalność w zakresie pomocy społecznej.

Zaproszenie na spotkanie przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, które odbędzie się w dniu 18 listopada 2014 r. o godzinie 11 w sali nr 160.

Projekt_Programu_na_2015.doc

Zaproszenie_na_spotkanie.pdf

Zgłoszenie.rtfMateriały ze spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych, które odbyło się dnia 18 listopada br.

Prezentacja.pdf

 

Program współpracy

Rozliczenie_sprawozdania_2018.pdf

Sprawozdanie_z_realizacji_Programu_współpracy_Wojewody.pdf

wykaz_Patronatów_2018.pdf


Zarządzenie_i_Program_współpracy_Wojewody_Warmińsko-Mazurskiego_w_2019.pdf


PROJEKT_-_Program_współpracy_Wojewody_z_organizacjami_pozarządowymi_na_rok_2019.doc


Sprawozdanie_program_współpracy_z_organizacjami_pozarządowymi_za_2017_rok.pdf


Program_współpracy_w_2018.pdf

Zarządzenie_ Nr 322 z dnia 29 listopada 2017.pdf

Załącznik_do_sprawozdania-program_współpracy.pdf


Program_współpracy_Wojewody_z_organizacjami_pozarządowymi 2017

Zarządzenie_Wojewody_nr_318.pdf


Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w 2016 roku z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzącymi działalność w zakresie pomocy społecznej.

Sprawozdanie_z_PW_za_2016_rok.pdf


Zarządzenie_347__Program_2016.pdf


Zarządzenia nr 306 Wojewody Warmińsko-mazurskiego z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w 2015 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1118) prowadzącymi działalność w zakresie pomocy społecznej"

Zarządzenie_nr_306_Wojewody_Warmińsko-Mazurskiego_z_dnia_1_grudnia_2014_r.pdf

Konkursy

 

2019

WYNIKI KONKURSÓW – AS i KW 2019


Uprzejmie informuję, iż rozstrzygnięto 2 konkursy ogłoszone przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego dla podmiotów uprawnionych z terenu województwa warmińsko-mazurskiego działających w obszarze pomoc i integracja społeczna, tj.

 

Biorąc pod uwagę powyższe, Zleceniobiorca, w terminie 7 dni od podania wyników konkursu, w przypadku przyznania dotacji z budżetu Wojewody, zobowiązany jest przed zawarciem umowy do złożenia*:

 

Olsztyn, dnia 28.06.2019 roku

 

Do pobrania:


I-„Aktywizacja i przeciwdziałanie marginalizacji osób starszych"


Rozstrzygnięcie – AS 2019
Załącznik nr 3- AS, Zaktualizowana kalkulacja kosztów
Załącznik nr 4- AS, Inf. dodatkowa do zaktualizowanego kosztorysu
Załącznik nr 5- AS, Harmonogram realizacji zadania
Załącznik nr 6- AS, Osoby reprezentujące
Załącznik nr 7- AS, Oświadczenie o przyjęciu dotacji

 

II-„Kompleksowe wsparcie dla osób i rodzin, w tym dotkniętych dysfunkcją i kryzysem"


Rozstrzygnięcie – KW 2019
Załącznik nr 3- KW, Zaktualizowana kalkulacja kosztów
Załącznik nr 4- KW, Inf. dodatkowa do zaktualizowanego kosztorysu
Załącznik nr 5- KW, Harmonogram realizacji zadania
Załącznik nr 6- KW, Osoby reprezentujące
Załącznik nr 7- KW, Oświadczenie o przyjęciu dotacji

 


KOMUNIKAT WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO O OGŁOSZENIU OTWARTEGO KONKURSU OFERT DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH NA REALIZACJĘ PROGRAMU W OBSZARZE POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W 2019 ROKU

„KOMPLEKSOWE WSPARCIE DLA OSÓB I RODZIN, W TYM DOTKNIĘTYCH DYSFUNKCJĄ I KRYZYSEM"

Do złożenia oferty uprawnione są organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie pomocy społecznej, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.
Środki budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na 2019 rok wynoszą 500.000,00zł.
Współfinansowanie działań organizacji pozarządowych obejmować będzie realizację zadań w następującym obszarze pomocy społecznej:

„Kompleksowe wsparcie dla osób i rodzin, w tym dotkniętych dysfunkcją i kryzysem"

Podmiot ubiegający się o środki w ramach przedmiotowego konkursu winien złożyć ofertę w nieprzekraczalnym terminie do 31 maja 2019 r.
Szczegóły dotyczące konkursu, wzór oferty, sprawozdania oraz wymaganych załączników znajdują się na stronie głównej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie (www.uw.olsztyn.pl – zakładka „POLITYKA SPOŁECZNA" - „WSPÓŁPRACA WOJEWODY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI" – „KONKURSY"), a także na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.uw.olsztyn.pl – zakładka „OGŁOSZENIA").

Do pobrania:

Tekst Konkursu KW 2019.pdf


1. Do oferty konkursowej:

2. Przyjęcie dotacji:

3. Sprawozdanie z wydatkowania dotacji:

 

 


KOMUNIKAT WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO O OGŁOSZENIU OTWARTEGO KONKURSU OFERT DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH NA REALIZACJĘ PROGRAMU W OBSZARZE POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W 2019 ROKU

„AKTYWIZACJA I PRZECIWDZIAŁANIE MARGINALIZACJI OSÓB STARSZYCH"

Do złożenia oferty uprawnione są organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie pomocy społecznej, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.
Środki budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na 2019 rok wynoszą 200.000,00zł.
Współfinansowanie działań organizacji pozarządowych obejmować będzie realizację zadań w następującym obszarze pomocy społecznej:

„Aktywizacja i przeciwdziałanie marginalizacji osób starszych"

Podmiot ubiegający się o środki w ramach przedmiotowego konkursu winien złożyć ofertę w nieprzekraczalnym terminie do 31 maja 2019 r.
Szczegóły dotyczące konkursu, wzór oferty, sprawozdania oraz wymaganych załączników znajdują się na stronie głównej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie (www.uw.olsztyn.pl – zakładka „POLITYKA SPOŁECZNA" - „WSPÓŁPRACA WOJEWODY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI" – „KONKURSY"), a także
na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.uw.olsztyn.pl – zakładka „OGŁOSZENIA").

Do pobrania:

Tekst Konkursu AS 2019.pdf

  1. Do oferty konkursowej:

      2. Przyjęcie dotacji:

     3. Sprawozdanie z wydatkowania dotacji:

2018

WYNIKI KONKURSU – B 2018

Uprzejmie informuję, iż rozstrzygnięto konkurs ogłoszony przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego dla podmiotów uprawnionych z terenu województwa warmińsko-mazurskiego działających w obszarze pomoc i integracja społeczna, tj.„Pomoc osobom bezdomnym i zagrożonym bezdomnością - edycja 2018”

     Biorąc pod uwagę powyższe, Zleceniobiorca, w terminie 7 dni od podania wyników konkursu, w przypadku przyznania dotacji z budżetu Wojewody, zobowiązany jest przed zawarciem umowy do złożenia*:

w przypadku zmian:

Do pobrania:

Rozstrzygnięcie – B

Załącznik nr 3-bezdomność

Załącznik nr 4-bezdomność

Załącznik nr 5-bezdomność

Załącznik nr 6-bezdomnosć

Załącznik nr 7 - oświadczenie o przyjęciu dotacji


WYNIKI KONKURSÓW – AS i KW 2018


Uprzejmie informuję, iż rozstrzygnięto 2 konkursy ogłoszone przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego dla podmiotów uprawnionych z terenu województwa warmińsko-mazurskiego działających w obszarze pomoc i integracja społeczna, tj.

  1. „Aktywizacja i przeciwdziałanie marginalizacji osób starszych"
  2. „Kompleksowe wsparcie dla osób i rodzin, w tym dotkniętych dysfunkcją i kryzysem"


Biorąc pod uwagę powyższe, Zleceniobiorca, w terminie 7 dni od podania wyników konkursu, w przypadku przyznania dotacji z budżetu Wojewody, zobowiązany jest przed zawarciem umowy do złożenia*:

Do pobrania:


I-„Aktywizacja i przeciwdziałanie marginalizacji osób starszych"
Rozstrzygnięcie – AS
Załącznik nr 3-aktywizacja
Załącznik nr 4-aktywizacja
Załącznik nr 5-aktywizacja
Załącznik nr 6-aktywizacja
Załącznik nr 7 - oświadczenie o przyjęciu dotacji

II-„Kompleksowe wsparcie dla osób i rodzin, w tym dotkniętych dysfunkcją i kryzysem"
Rozstrzygnięcie – KW
Załącznik nr 3-kompleksowe wsparcie
Załącznik nr 4- kompleksowe wsparcie
Załącznik nr 5-kompleksowe wsparcie
Załącznik nr 6-kompleksowe wsparcie
Załącznik nr 7 - oświadczenie o przyjęciu dotacji

 

 


UWAGA - ZMIANA TERMINÓW ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSÓW:
Uprzejmie informuję, iż rozstrzygnięcie 2 konkursów ogłoszonych przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego dla podmiotów uprawnionych z terenu województwa warmińsko-mazurskiego działających w obszarze pomoc i integracja społeczna, tj.
- „Aktywizacja i przeciwdziałanie marginalizacji osób starszych"
- „Kompleksowe wsparcie dla osób i rodzin, w tym dotkniętych dysfunkcją i kryzysem" nastąpi do dnia 20 lipca 2018 roku.
 


I-Konkurs- „Pomoc osobom bezdomnym i zagrożonym bezdomnością – edycja 2018”

 

KOMUNIKAT WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

O OGŁOSZENIU OTWARTEGO KONKURSU OFERT

DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH NA REALIZACJĘ PROGRAMU

W OBSZARZE POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

W 2018 ROKU

 „POMOC OSOBOM BEZDOMNYM I ZAGROŻONYM BEZDOMNOŚCIĄ – edycja 2018” 

Do złożenia oferty uprawnione są organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie pomocy społecznej, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.

Środki budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na 2018 rok wynoszą 731.225,00zł.

Współfinansowanie działań organizacji pozarządowych obejmować będzie realizację zadań w następującym obszarze pomocy społecznej:

„Pomoc osobom bezdomnym i zagrożonym bezdomnością – edycja 2018”

Podmiot ubiegający się o środki w ramach przedmiotowego konkursu winien złożyć ofertę w nieprzekraczalnym terminie do 24 sierpnia 2018 r.

Szczegóły dotyczące konkursu, wzór oferty, sprawozdania oraz wymaganych załączników znajdują się na stronie głównej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie (www.uw.olsztyn.pl – zakładka „POLITYKA SPOŁECZNA” - „WSPÓŁPRACA WOJEWODY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI” – „KONKURSY”), a także na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.uw.olsztyn.pl – zakładka „OGŁOSZENIA”).

Treść konkursu dla podmiotów uprawnionych z terenu województwa warmińsko-mazurskiego

Instrukcja_wypełniania_oferty-_bezdomność.docx

docxWzór_oferty_2018-bezdomność.docx

xlsxZałącznik_nr_1_-bezdomność.xlsx

docxZałącznik_nr_2_-_bezdomnosć.docx

xlsxZałącznik_nr_3-bezdomność.xlsx

docxZałącznik_nr_4-_bezdomność.docx

Załącznik_nr_5-bezdomność.doc

Załącznik_nr_6-bezdomność.doc

docxZał.7_-_oświadczenie_o_przyjęciu_dotacji-_bezdomność.docx

docxWzór_sprawozdania_2018-bezdomność.docx

 


„AKTYWIZACJA I PRZECIWDZIAŁANIE MARGINALIZACJI OSÓB STARSZYCH"

KOMUNIKAT WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
O OGŁOSZENIU OTWARTEGO KONKURSU OFERT
DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH NA REALIZACJĘ PROGRAMU
W OBSZARZE POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
W 2018 ROKU

„AKTYWIZACJA I PRZECIWDZIAŁANIE MARGINALIZACJI OSÓB STARSZYCH"

Do złożenia oferty uprawnione są organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie pomocy społecznej, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego. Środki budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na 2018 rok wynoszą 200.000,00zł. Współfinansowanie działań organizacji pozarządowych obejmować będzie realizację zadań w następującym obszarze pomocy społecznej:

„Aktywizacja i przeciwdziałanie marginalizacji osób starszych"


Podmiot ubiegający się o środki w ramach przedmiotowego konkursu winien złożyć ofertę w nieprzekraczalnym terminie do 22 czerwca 2018 r. Szczegóły dotyczące konkursu, wzór oferty, sprawozdania oraz wymaganych załączników znajdują się na stronie głównej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie (www.uw.olsztyn.pl – zakładka „POLITYKA SPOŁECZNA" - „WSPÓŁPRACA WOJEWODY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI" – „KONKURSY"), a także na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.uw.olsztyn.pl – zakładka „OGŁOSZENIA").

Aktywizacja_i_przeciwdziałanie_marginalizacji_osób_starszych.pdf
Instrukcja_wypełniania_oferty-_aktywizacja.docx
Wzór_oferty_2018-aktywizacja.docx
Załącznik_nr_1_-_aktywizacja.xlsx
Załącznik_nr_2_-_aktywizacja.docx
Załącznik_nr_3-aktywizacja.xlsx
Załącznik_nr_4-_aktywizacja.docx
Załącznik_nr_5-aktywizacja.doc
Załącznik_nr_6-aktywizacja.doc
Zał.7_-_oświadczenie_o_przyjęciu_dotacji-_aktywizacja.docx
Wzór_oferty_2018-aktywizacja.docx

 


„KOMPLEKSOWE WSPARCIE DLA OSÓB I RODZIN, W TYM DOTKNIĘTYCH DYSFUNKCJĄ I KRYZYSEM"

 

KOMUNIKAT WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
O OGŁOSZENIU OTWARTEGO KONKURSU OFERT
DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH NA REALIZACJĘ PROGRAMU
W OBSZARZE POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
W 2018 ROKU

„KOMPLEKSOWE WSPARCIE DLA OSÓB I RODZIN, W TYM DOTKNIĘTYCH DYSFUNKCJĄ I KRYZYSEM"

Do złożenia oferty uprawnione są organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie pomocy społecznej, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego. Środki budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na 2018 rok wynoszą 500.000,00zł. Współfinansowanie działań organizacji pozarządowych obejmować będzie realizację zadań w następującym obszarze pomocy społecznej:

„Kompleksowe wsparcie dla osób i rodzin, w tym dotkniętych dysfunkcją i kryzysem"

Podmiot ubiegający się o środki w ramach przedmiotowego konkursu winien złożyć ofertę w nieprzekraczalnym terminie do 22 czerwca 2018 r.
Szczegóły dotyczące konkursu, wzór oferty, sprawozdania oraz wymaganych załączników znajdują się na stronie głównej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie (www.uw.olsztyn.pl – zakładka „POLITYKA SPOŁECZNA" - „WSPÓŁPRACA WOJEWODY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI" – „KONKURSY"), a także na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.uw.olsztyn.pl – zakładka „OGŁOSZENIA").

Kompleksowe_wsparcie_dla_osób_i_rodzin_w_trudnej_sytuacji_życiowej_w_tym_dotkniętych_dysfunkcją_i_kryzysem.pdf
Instrukcja_wypełniania_oferty-kompleksowe_wsparcie.docx
Wzór_oferty_2018-kompleksowe_wsparcie.docx
Załącznik_nr_1_-_kompleksowe_wsparcie.xlsx
Załącznik_nr_2_-_kompleksowe_wsparcie.docx
Załącznik_nr_3-kompleksowe_wsparcie.xlsx

Załącznik_nr_4-_kompleksowe_wsparcie.docx
Załącznik_nr_5-kompleksowe_wsparcie.doc
Załącznik_nr_6-kompleksowe_wsparcie.doc
Zał.7_-_oświadczenie_o_przyjęciu_dotacji.docx
Wzór_oferty_2018-kompleksowe_wsparcie.docx

 

 


Zestawienia organizacji, które otrzymały dofinansowanie w ramach otwartego konkursu ofert: "Powrót osób bezdomnych do społeczności - edycja 2017"


KOMUNIKAT WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

O OGŁOSZENIU OTWARTEGO KONKURSU OFERT

DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH NA REALIZACJĘ PROGRAMU

W OBSZARZE POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

W 2017 ROKU

„POWRÓT OSÓB BEZDOMNYCH DO SPOŁECZNOŚCI – EDYCJA 2017”

Do złożenia oferty uprawnione są organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie pomocy społecznej, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.

Środki budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na 2017 rok wynoszą 622.195,00zł.

Współfinansowanie działań organizacji pozarządowych obejmować będzie realizację zadań w następującym obszarze pomocy społecznej:

„Powrót osób bezdomnych do społeczności – edycja 2017”

Podmiot ubiegający się o środki w ramach przedmiotowego konkursu winien złożyć ofertę w nieprzekraczalnym terminie do 7 sierpnia 2017 r.

Szczegóły dotyczące konkursu, wzór oferty, sprawozdania oraz wymaganych załączników znajdują się na stronie głównej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie (www.uw.olsztyn.pl – zakładka „POLITYKA SPOŁECZNA” - „WSPÓŁPRACA WOJEWODY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI” – „KONKURSY”), a także na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.uw.olsztyn.pl – zakładka „OGŁOSZENIA”).

 

Treść_konkursu_B_2017.pdf

Instrukcja_wypełniania_oferty.docx

Wzór_oferty_2017.docx

Załącznik_nr_1.xlsx

Załącznik_nr_2.docx

Załącznik_nr_3.xlsx

Załącznik_nr_4.docx

Załącznik_nr_5.doc

Załącznik_nr_6.doc

oświadczenie_o_przyjęciu_dotacji.docx

Wzór_sprawozdania_2017.docx


Zestawienie organizacji, które otrzymały dofinansowanie w ramach otwartych konkursów ofert

"Kompleksowe wsparcie dla osób i rodzin, w tym dotkniętych dysfunkcją i kryzysem"

"Aktywizacja i przeciwdziałanie marginalizacji osób starszych".


AKTYWIZACJA I PRZECIWDZIAŁANIE MARGINALIZACJI OSÓB STARSZYCH

Tekst_konkursu_AS_2017.pdf

Instrukcja_wypełniania_oferty.docx

Wzór_oferty_2017.docx

Załącznik_nr_1.xlsx

Załącznik_nr_2.docx

Załącznik_nr_3.xlsx

Załącznik_nr_4.docx

Załącznik_nr_5.doc

Załącznik_nr_6.doc

oświadczenie_o_przyjęciu_dotacji.docx

Wzór_sprawozdania_2017.docx


 

KOMPLEKSOWE WSPARCIE DLA OSÓB I RODZIN, W TYM DOTKNIĘTYCH DYSFUNKCJĄ I KRYZYSEM

Tekst_konkursu_KW_2017.pdf

Instrukcja_wypełniania_oferty.docx

Wzór_oferty_2017.docx

Załącznik_nr_1.xlsx

Załącznik_nr_2.docx

Załącznik_nr_3.xlsx

Załącznik_nr_4.docx

Załącznik_nr_5.doc

Załącznik_nr_6.doc

oświadczenie_o_przyjęciu_dotacji.docx

Wzór_sprawozdania_2017.docx

 


 

Zestawienia organizacji, które otrzymały dofinansowanie w ramach otwartego konkursu ofert "Powrót osób bezdomnych do społeczności - edycja 2016".

WYNIKI_B_2016.xlsx


KOMUNIKAT WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO O OGŁOSZENIU OTWARTEGO KONKURSU OFERT DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH NA REALIZACJĘ PROGRAMU W OBSZARZE POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W 2016 ROKU
„POWRÓT OSÓB BEZDOMNYCH DO SPOŁECZNOŚCI – EDYCJA 2016”

Komunikat__Powrót_osób_bezdomnych_do_społeczności__edycja_2016.pdf

Tekst_konkursu_Powrót_osób_bezdomnych_do_społeczności_-_edycja_2016.pdf

wzór_oferty.docx

oświadczenie_o_przyjęciu_dotacji.docx

wzór_sprawozdania.docx

 


 

Oferty złożone przez organizacje pozarządowe ubiegające się o dotację z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w ramach konkursu ofert: "Aktywizacja i marginalizacja osób starszych" oraz "Kompleksowe wsparcie dla rodzin, w tym dotkniętych dysfunkcją i kryzysem" WYNIKI_KONKURSU_OP_2016.xls


Oferty złożone przez organizacje pozarządowe ubiegające się o dotację z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w ramach konkursu ofert: "Pozyskiwanie i dystrybucja żywności na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, w tym dystrybucja żywności pozyskanej w ramach FEAD w roku 2016 WYNIKI_KONKURSU_PDŻ_2016.xls


 Koretka Oświadczenie o przyjęciu dotacji 2016

KOREKTA_Oświadczenie_o_przyjęciu_dotacji_2016.rtf

KOMUNIKAT WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO O OGŁOSZENIU OTWARTEGO KONKURSU OFERT DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH NA REALIZACJĘ PROGRAMU W OBSZARZE POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W 2016 ROKU

 (AKTYWIZACJA I PRZECIWDZIAŁANIE MARGINALIZACJI OSÓB STARSZYCH ORAZ KOMPLEKSOWE WSPARCIE DLA RODZIN, W TYM DOTKNIĘTYCH DYSFUNKCJĄ I KRYZYSEM)

 Do złożenia oferty uprawnione są organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie pomocy społecznej, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.

Środki budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na 2016 rok wynoszą 600.000,00zł.

Współfinansowanie działań organizacji pozarządowych obejmować będzie realizację zadań w następującym obszarze pomocy społecznej:

  1. 1)aktywizacja i przeciwdziałanie marginalizacji osób starszych,
  2. 2)kompleksowe wsparcie dla rodzin, w tym dotkniętych dysfunkcją i kryzysem.

Podmiot ubiegający się o środki w ramach przedmiotowego konkursu winien złożyć ofertę w nieprzekraczalnym terminie do 1 czerwca 2016 r.

Szczegóły dotyczące konkursu, wzór oferty oraz sprawozdania znajdują się na stronie głównej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie (www.uw.olsztyn.pl – zakładka „POLITYKA SPOŁECZNA” - „WSPÓŁPRACA WOJEWODY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI” – „KONKURSY”), a także na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.uw.olsztyn.plzakładka „OGŁOSZENIA”).

Tekst_OP_z_akceptacją.pdf

Oświadczenie_o_przyjęciu_dotacji.rtf

Wzór_oferty.docx

Wzór_sprawozdania.docx


KOMUNIKAT WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO O OGŁOSZENIU OTWARTEGO KONKURSU OFERT DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH NA REALIZACJĘ PROGRAMU W OBSZARZE POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W 2016 ROKU

(POZYSKIWANIE I DYSTRYBUCJA ŻYWNOŚCI)

Do złożenia oferty uprawnione są organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie pomocy społecznej, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.

Środki budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na 2016 rok wynoszą 100.000,00zł.

Współfinansowanie działań organizacji pozarządowych obejmować będzie realizację zadań w następującym obszarze pomocy społecznej:

 Pozyskiwanie i dystrybucja żywności na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, w tym dystrybucja żywności pozyskanej w ramach FEAD.

 Podmiot ubiegający się o środki w ramach przedmiotowego konkursu winien złożyć ofertę w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 czerwca 2016 r.

Szczegóły dotyczące konkursu, wzór oferty oraz sprawozdania znajdują się na stronie głównej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie (www.uw.olsztyn.pl – zakładka „POLITYKA SPOŁECZNA” - „WSPÓŁPRACA WOJEWODY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI” – „KONKURSY”), a także na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.uw.olsztyn.pl – zakładka „OGŁOSZENIA”).

Tekst_PDŻ_z_akceptacją.pdf

Oświadczenie_o_przyjęciu_dotacji.rtf

Wzór_oferty.docx

Wzór_sprawozdania.docx

 

 

 

 


 

Wyniki konkursu  "Powrót osób bezdomnych do społeczności - edycja 2015"

 

zaproszenia dla przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w posiedzeniu Zespołu Opiniującego oferty.docx

formularz_zgłoszenia_do_Zespołu_Opiniującego.docx


komunikat__B_2015.doc

tekst_konkursu_B_2015.doc

docxZałącznik_Nr_1_wzór_oferty.docx

docxZałącznik_Nr_2_oświadczenie_o_przyjęciu_dotacji.docx

docxZałącznik_Nr_3_wzór_sprawozdania.docx


 

Pozyskiwania i dystrybucji żywności na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, w tym dystrybucji żywności pozyskanej w ramach FEAD.xls

WYNIKI_KONKURSU_Aktywizacja_osób_starszych_i_kompleksowe_wsparcie_rodzin w tym dotkniętych dysfunkcją i kryzysem.xls

komunikat_AKTYWIZACJA_I_PRZECIWDZIAŁANIE_MARGINALIZACJI_OSÓB_STARSZYCH_ORAZ_KOMPLEKSOWE_WSPARCIE_DLA_RODZIN_W_TYM_DOTKNIĘTYCH_DYSFUNKCJĄ_I_KRYZYSEM.doc

komunikat_POZYSKIWANIE_I_DYSTRYBUCJA_ŻYWNOŚCI.doc

konkurs_Aktywizacja_i_przeciwdziałanie_marginalizacji_osób_starszych.doc

konkurs_Pozyskiwanie_i_dystrybucja_żywności_na_terenie_województwa_warmińsko-mazurskiego_w_tym_dystrybucja_żywności_pozyskanej_w_ramach_FEAD.doc

Wzór_oferty.docx

Wzór_sprawozdanie.docx

Oświadczenie_o_przyjęciu_dotacji-1.rtf

 

 

 

 

Konsultacje, konferencje, spotkania

18.01.2017_r._konferencja_NGO.PPT

Sprawozdanie z realizacji zadania w 2018 r.closed

Wzór_sprawozdania_2018.docx

Załacznik_1._Rozliczenie_wydatków.xlsx

Załacznik_2._Zestawienie_faktur.xlsx