Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Źródło:

Promocja zatrudnienia i instytucje rynku pracy

Promocja zatrudnienia i instytucje rynku pracy

Dofinansowanie ze środków funduszu pracy kosztów kształcenia młodocianych pracowników

I- Wytyczne dla gmin

Wytyczne_dla_gmin_z_FP-2015.pdf

 

II-Załączniki do porozumienia 2015


Zał._1_Wniosek_o_środki-wzór_2015.doc

Zał._2_Rozliczenie_młodociani-wzór_2015.xls

Zał._3_Oszczędności-_wzór_2015.xls

Zał._4_Rozliczenie_roczne-_wzor_2015.xls

Zał._5_Wniosek_o_zmianę_konta-wzór_2015.doc