Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Źródło:

Równe traktowanie

Równe traktowanie

 

Krajowy_program_działań_na_rzecz_równego_traktowania_na_lata_2013-2016.pdf

Polityka_różnorodności_a_administracji_centralnej.pdf

Raport__RÓWNE_TRAKTOWANIE_STANDARDEM_DOBREGO_RZĄDZENIA.pdf

Rekomendacja_Komitetu_ds_Likwidacji_Wszelkich_Form_Dyskryminacji_Kobiet_CEDAW.pdf

Sytuacja_na_rynku_pracy_osób_niepełnosprawnych_ze_schorzeniami_specjalnymi_-_16.04.2013_-_informacja_Pełnomocnika_Rządu_do_Spraw_Osób_Niepełnosprawnych.pdf

Ustawa_o_wdrozeniu_niektórych_przepisow_UE_w_zakresie_równego_traktowania.pdf

WOLNOŚCI_PRAWA_I_OBOWIĄZKI_CZŁOWIEKA_I_OBYWATELA_-_Rozdział_II_-_Konstytucja_Rzeczypospolitej_Polskiej.pdf

Wystąpienie_Pełnomocnika_Rządu_ds._Równego_Traktowania_do_Ministra_Sprawiedliwości_w_sprawie_penalizacji_mowy_nienawiści_ze_względu_na_płeć_niepełnosprawność_wiek_orientację_seksualną_oraz_tożsamość_płciową.pdf

Zasada_równości_szans_kobiet_i_mężczyzn_w_ramach_EFS_2014-2020.pdf

Raport_z_16_wojewódzkich_konferencji_regionalnych.pdf