Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Źródło:

Klęski żywiołowe

Klęski żywiołowe

Wzory wniosków

Potrzeby bytowe

Zał.1-WNIOSEK_-_klęski_zywiołowe_-_potrzeby_bytowe.doc

 

Budynki mieszkalne

Zał._2_-_WNIOSEK_-_klęski_zywiołowe_-_budynki_mieszkalne.doc

Zał._3-WNIOSEK-klęski_zywiołowe_szacowanie_strat-_budynki_mieszkalne.xls

 

Budynki mieszkalne przez które rozumie się również budynki gospodarcze

Zał._4_-_WNIOSEK_-_klęski_zywiołowe_-_budynki_gospodarcze.doc

Zał._5-WNIOSEK-klęski_zywiołowe_szacowanie_strat-_budynki_gospodarcze.xls

 

Zestawienie wniosków

Zał._6_-WNIOSEK-_zestawienie_liczby_wniosków.doc


Prezentacja_KZ_2018-6.06_final

Zasady_przyznawania_zasiłków_-_6.06.doc

WYTYCZNE_DLA_GMIN-6.06.docx


ZASADY MSWiA

MSWiA_Zasady-klęski_żywiołowe_-_czerwiec_2016_roku-_potrzeby_bytowe.PDF

MSWiA_Zasady_-_klęski_żywiołowe__lipiec_2016_roku__remontodbudowa_do_20_tys._zł.pdf

MSWiA_Zasady_-_klęski_żywiołowe__lipiec_2016_roku__remontodbudowa_powyżej_20_tys._zł.pdf

Zestawienie_zmian_klęska_żywiołowe_2017_KOMPILACJA_NA_30_08_2017__003_P.pdf