Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Źródło:

2 maja Dzień Flagi RP

2 Maja Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej, fot. Kamil OlszewskiDrugiego maja obchodzimy święto flagi państwowej. Dlatego przed Warmińsko-Mauzurskim Urzędem Wojewódzkim przy udziale wojewody Artura Chojeckiego oraz przedstawiceli służb mundurowych, a także przedstawicieli administracji zespolonej oraz pracowników Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego nastąpiło wciągnięcie flagi państwowej na maszt.

 20 lutego 2004 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Wybór padł na 2 maja i z pewnością nie był przypadkowy. Poprzedzał Święto Narodowe 3 Maja. Ustawodawcy pragnęli, aby była to data, która przypomina Polakom o szczytnych kartach historii Polski, o latach świetności Państwa , ale i o latach zniewolenia, kiedy czczenie symboli tradycyjnie związanych z Rzeczpospolitą było zabronione. Parlamentarzystom chodziło również o podkreślenie przypadających również na 2 maja obchodów Światowego Dnia Polonii i Polaków za granicą – powiedział wojewoda Artur Chojecki.

HISTORIA FLAGI

Od początków państwa Piastów nasze ojczyste symbole pomagają rodakom określić swoją narodowość . Pierwsze wzmianki o naszej fladze są zapisane w kronikach Galla Anonima z początków XII wieku, kiedy to w bitwie polsko-czeskiej pod wodzą Bolesława Krzywoustego nasze oddziały walczyły pod chorągwiami poświęconymi świętemu Wojciechowi. Do roku 1295 flagi nie były jednolite, co znaczy, że każdy rycerz miał swój własny proporzec przedstawiający inny symbol. W 1295 roku, kiedy to odbyła się koronacja Przemysła II, obraz flagi został ujednolicony na znak zjednoczenia ziem. Chorągiew królewska przedstawiała białego orła w koronie na czerwonym tle. Proces tworzenia flagi państwowej zakończył swą koronacją Władysław Łokietek w 1320 roku. Utrwalił on wizerunek orła białego jako godło i flagę państwa. Pod symbolami narodowymi rycerstwo polskie przystąpiło do zwycięskiej bitwy z Krzyżakami pod Płowcami. Chorągiew z orłem towarzyszyła wszystkim ważniejszym wydarzeniom w dziejach państwa pierwszych Jagiellonów. Najprawdopodobniej król Władysław Jagiełło oraz Władysław Warneńczyk używali jej w swych bojach i wyprawach. Flaga i godło reprezentowały króla polskiego za granicą i na wszystkich podległych mu ziemiach. Na nią przysięgali książęta lenni podczas uroczystych hołdów: „mocną i niezruszoną wiarę królowi i Koronie Polskiej”. Kult flagi zakorzenił się tak głęboko, że jej symbole na zawsze utkwiły w pamięci wszystkich rodaków. 11 listopada 1918 roku Polska odzyskała swą niepodległość wraz z symbolami narodowymi. W dniu 1.08.1919 r. sejm uchwalił ustawę o godle i barwach Rzeczpospolitej Polskiej, która określała wygląd flag, chorągwi i sztandarów. Dzień Flagi ustanowił Sejm 20 lutego 2004 roku ustawą o zmianie ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej, którą Prezydent RP podpisał 16 marca 2004 roku. Polskie barwy narodowe kształtowały się na przestrzeni wieków i mają, jako jedne z nielicznych w świecie, pochodzenie heraldyczne. Wywodzą się z barw herbu Królestwa Polskiego i herbu Wielkiego Księstwa Litewskiego.

fot. Kamil Olszewski