Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Źródło:

Olsztyn biało-czerwony

Uroczystości z okazji 99. rocznicy odzyskania niepodległości, fot. Kamil OlszewskiOd Mszy św. w olsztyńskiej bazylice konkatedralnej św. Jakuba, której przewodniczył metropolita warmiński ks. abp Józef Górzyński, rozpoczęły się w stolicy regionu uroczystości z okazji 99. rocznicy odzyskania niepodległości.

 

Homilię wygłosił arcybiskup senior Edmund Piszcz. który mówił w niej o znaczeniu wspólnoty w życiu narodów. Podkreślał, że najważniejszymi wartościami budującymi wspólnotę są prawda i wolność. W Mszy św. uczestniczyły setki wiernych, wśród nich parlamentarzyści, przedstawiciele władz państwowych i samorządowych na czele z wojewodą Arturem Chojeckim, prezydentem Olsztyna Piotrem Grzymowiczem i marszałkiem województwa Gustawem Brzezinem. Obecne były kompanie honorowe i poczty sztandarowe wojska, policji, strażaków oraz innych służb mundurowych. Jak co roku nie zabrakło harcerzy, którzy rozdawali uczestnikom tej radosnej manifestacji biało-czerwone kokardy.

            Z bazyliki udano się na Plac Solidarności. Mieszkańcy Olsztyna przemaszerowali tam w asyście pocztów sztandarowych i wojskowej orkiestry. Przeglądu pododdziałów dokonał gen. dyw. Marek Sokołowski, dowódca 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej. Po wciągnięciu flagi na masz i odśpiewaniu hymnu głos zabrał wojewoda Artur Chojecki. "           Dziś dane jest nam żyć w wolnym i demokratycznym kraju. I choć nie brakuje głosów, często dobiegających z zagranicy, ale zdarza się, że i z samej Polski, usiłujących wmówić, że wolność jest zagrożona, my wiemy, że współczesna Polska żyje w wolności i cieszy się wolnością. Widzimy to, czujemy, korzystamy z niej w każdej przestrzeni życia publicznego. - mówił wojewoda warmińsko-mazurski - Wolność jest w zasięgu każdego z nas, tak jak wybór, czy chcemy wspólnie budować wolną Polskę, pomnażając jej dobry byt, czy chcemy szukać szczęścia gdzieś w świecie. Kiedyś takiej alternatywy po prostu nie było. (.... ) Wolnością jest poczucie, że żyje się w kraju, który się rozwija i my tę wolność wspólnie budujemy. A taka jest właśnie dzisiejsza Polska. To kraj, który pokonuje dziesięciolecia zapóźnieni i zaniedbań. Kraj, w którym podmiotem troski i starań rządzących są obywatele, są polskie rodziny. To z myślą o nich realizujemy ambitne programy społeczne, programy prorodzinne, które w sposób bezdyskusyjny poprawiają warunki życia Polaków, wzmacniają nasze rodziny.

W dalszej części uroczystości odczytano Apel Pamięci. Oddano również salwę honorową. Mocnym akcentem obchodów była defilada kompanii honorowych i pojazdów wojskowych 20. Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej i 15. Giżyckiej BZ. Równolegle do uroczystości można było oglądać sprzęt wojskowy, policyjny i strażacki. Swoje stoiska zaprezentowała również Straż Graniczna i Agencja Mienia Wojskowego. Tradycyjnie nie zabrakło też wojskowej grochówki. Na zakończenie uroczystości złożono kwiaty pod tablicą upamiętniającą marszałka Józefa Piłsudskiego na budynku Urzędu Marszałkowskiego.

 

fot. Kamil Olszewski

 

Złożenie kwiatów pod tablicą upamiętniającą marszałka Józefa Piłsudskiego.

fot. Kamil Olszewski