Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Źródło:

Wojewoda ustanowił Pełnomocnika ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych

Pełnomocnikiem Wojewody ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych został Władysław Kałudziński

 

Podczas II posiedzenia Rady Konsultacyjnej wojewoda Artur Chojecki powołał Pełnomocnika do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Został nim pan Władysław Kałudziński – zasłużony działacz solidarnościowy, współzałożyciel, a następnie prezes Stowarzyszenia Represjonowanych w Stanie Wojennym Regionu Warmińsko-Mazurskiego Pro Patria.

Do zadań Pełnomocnika ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych należeć będzie między innymi współpraca z Urzędem ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz działania zmierzające do integracji środowisk kombatanckich. Pełnomocnik zadba również o to, aby, przy współpracy z organami administracji rządowej i samorządowej, zapewnić realizację najistotniejszych spraw kombatantów.