Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Źródło:

Warmińsko-mazurskie samorządy z promesami na dofinansowanie

Wizyta wiceminister Elżbiety Bojanowskiej w Olsztynie

 

Programowi Maluch Plus poświęcona była dzisiejsza wizyta w Olsztynie wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbiety Bojanowskiej. W Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się spotkanie z przedstawicielami 22 jednostek samorządu terytorialnego, z którymi zawarto umowy na zadania związane z realizacją programu. Minister Bojanowska, w asyście wojewody Artura Chojeckiego, wręczyła im specjalne promesy.

MALUCH Plus to program wspierający rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów. Liczba tych instytucji i miejsc opieki stale się zwiększa, jednak konieczne jest podejmowanie kolejnych działań zwiększających trend wzrostowy. Stąd tak ważne dla obecnego rządu, dla Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej jest zapewnienie infrastruktury tak bardzo potrzebnej dla młodych rodzin.

Konkursy ogłoszone w zeszłym roku przez ministerstwo cieszyły się ogromnym zainteresowaniem jednostek samorządu terytorialnego. Jak powiedział wojewoda Chojecki, złożono aż 69 ofert. Konkursy są już rozstrzygnięte, więc wiemy, że w roku 2018 w ramach Programu zostanie utworzonych 419 nowych miejsc opieki dla maluchów, 1300 miejsc dotychczas istniejących uzyska dofinansowanie. Województwo warmińsko-mazurskie otrzymało wysoką (najwyższą od początku funkcjonowania programu) kwotę 7,4 mln zł na wsparcie tworzenia i funkcjonowania miejsc opieki dla najmłodszych. To wspaniale uzupełnia się z pozytywnymi efektami Programu 500 Plus, wśród których najważniejszy dla nas jest wzrost liczby urodzeń – mówił wojewoda - A jest dobrze, w porównaniu z rokiem 2016, w ubiegłym roku, w regionie, przyszło na świat ok. 900 dzieci.

Minister Bojanowska poinformowała, że na program dla najmłodszym rząd przeznaczył w tym roku 450 mln zł, 3 – krotnie więcej niż przed rokiem. Pozwoli to na utworzenie w całym kraju 25 tysięcy nowych miejsc opieki żłobkowej, a 75 tysięcy już istniejących zostanie dofinansowanych,

Elżbieta Bojanowska razem z wojewodą odwiedziła Polską Szkołę Opiekunów Medycznych w Olsztynie. Założyła ją 2008 roku dr Elżbieta Szwałkiewicz – konsultant krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych oraz prezes Stowarzyszenia „Niebieski Parasol” na Rzecz Chorych Długotrwale Unieruchomionych. Placówka ma uprawnienia szkoły publicznej, co daje możliwość uzyskania świadectwa państwowego, potwierdzającego kwalifikacje uznawane w krajach Unii Europejskiej.

Wizytę w Olsztynie pani minister zakończyła w ośrodku TVP 3, gdzie z jej udziałem zrealizowano nagranie audycji poświęconej Programowi Maluch Plus.

 

pptxProgram_Maluch_Plus_2018.pptx