Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Źródło:

Narada wojewodów w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji

Narada z wojewodami w MSWiA - fot. MSWiA

 

W siedzibie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji odbyła się narada koordynacyjna wojewodów, w której uczestniczył wicewojewoda Sławomir Sadowski. Spotkaniu przewodniczył wiceminister Paweł Szefernaker, sekretarz stanu w MSWiA.

Uczestnicy narady wysłuchali informacji ministra finansów o sposobie realizacji przez wojewodów budżetu państwa na rok 2018. Zapoznali się też z informacją ministra inwestycji i rozwoju oraz ministra rodziny, pracy i polityki społecznej na temat realizacji polityki spójności w zakresie zatrudniania cudzoziemców. Omówili także współpracę wojewodów z Prokuratorią Generalną Skarbu Państwa. Dalsza część narady dotyczyła dotychczasowej realizacji programu „Niepodległa” związanego z obchodami 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

W trakcie spotkania wiceminister Paweł Szefernaker powitał Tomasza Hinca, nowego wojewodę zachodniopomorskiego.

W naradzie w MSWiA oprócz wojewodów udział wzięli m.in.:

 źródło: MSWiA