Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Źródło:

Zachęta do dobrej lektury

Konkurs biblijny w Miłakowie

 

W Miłakowie odbył się finał Archidiecezjalnego Konkursu Wiedzy Biblijnej im. Sługi Bożego kard. Augusta Hlonda organizowanego przez Akcję Katolicką.  Była to 5. edycja konkursu odbywającego się na terenie archidiecezji warmińskiej, skierowanego do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, którego inicjatorką i koordynatorem jest pani Agnieszka Bułak – katechetka Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Miłakowie.

Tegorocznym tematem była Księga Wyjścia. Głównym celem jest ukazanie Pisma Świętego jako źródła wiary i zachęta do jego indywidualnej lektury. We wszystkich etapach konkursu udział wzięło ponad 800 uczniów z 39 szkół archidiecezji warmińskiej. Do finału dotarło 113. Wszyscy musieli zmierzyć się z testem, co nie było łatwym zadaniem.

Honorowym patronem konkursu był m.in. wojewoda warmińsko-mazurski. Artura Chojeckiego reprezentował wicewojewoda Sławomir Sadowski, który zwracając się do młodzieży podkreślił znaczenie wartości religijnych i patriotycznych w wychowaniu i edukacji młodego pokolenia. Pan wicewojewoda wręczył również nagrody laureatom konkursowych zmagań. Wśród zaproszonych gości była również pani senator Bogusława Orzechowska. Na zakończenie wystąpił zespół kleryków z WSD MW Hosianum “Soli Deo Gloria”, z którymi do Miłakowa przyjechał rektor seminarium ks. Hubert Tryk.


Laureaci konkursu - szkoły podstawowe:


Laureaci konkursu - szkoły gimnazjalne:

 

Idea konkursu narodziła się w roku 2002 w Parafialnym Oddziale Akcji Katolickiej w Rumii( archidiecezja gdańska). Jego pomysłodawcą i organizatorem był dr Jan Klawiter – członek stowarzyszenia, wieloletni samorządowiec, a obecnie poseł Sejmu RP. Celem konkursu jest ukazanie Pisma Świętego jako źródła wiary i zachęty do jego indywidualnej lektury, wspomaganie uczniów w praktycznym wykorzystaniu zdobytej wiedzy, a także promowanie osiągnięć uczniów i katechetów. Konkurs z poziomu parafialnego przekształcił się w diecezjalny. Parę lat temu, podczas rekolekcji Akcji Katolickiej w Gietrzwałdzie, Jan Klawiter zachęcił zarząd Akcji Katolickiej Archidiecezji Warmińskiej do promocji tej cennej inicjatywy na Warmii i Mazurach. Realizacji zadania podjął się Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w Miłakowie. Warto podkreślić, że  konkurs cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Każdego roku dołączają coraz to nowe szkoły.