Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Źródło:

Budowa, przebudowa, remont dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych o znaczeniu obronnym „zadania obronne”

W przygotowywaniu.