Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Źródło:

Grunt to własność

Grunt to wlasnosc

 

Nowe prawo już działa. 1 stycznia 2019 r. użytkownicy wieczyści gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe stali się właścicielami gruntów.

 

Rząd pomaga samorządom, spółdzielniom mieszkaniowym, deweloperom w realizacji ustawy o przekształceniu użytkowania wieczystego we własność. Udostępniamy wzory zaświadczeń o przekształceniu i wniosków o płatność jednorazową.

 

"To co jest najważniejsze, to że przepisy ustawy są tak przygotowywane żeby żaden sąd ani Trybunał Konstytucyjny nie podważył żadnego z zapisów ustawy. Nikt nie zapłaci więcej niż płaciłby normalnie za użytkowanie wieczyste. Jesteśmy gotowi wspierać, informować i monitorować proces przekształcenia. Polacy już nie będą zaskakiwani kilkusetprocentowymi waloryzacjami opłat" – poinformował wiceminister inwestycji i rozwoju Artur Soboń.

 

Korzyści

 

Co trzeba zrobić?

Nie trzeba składać żadnych wniosków - użytkownik otrzymuje zaświadczenie potwierdzające przekształcenie. Wyśle je wójt / burmistrz / prezydent miasta, albo starosta, albo dyrektor oddziału terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa albo dyrektor oddziału regionalnego Agencji Mienia Wojskowego. Urząd ma na to do 12 miesięcy od przekształcenia.

 

Na wniosek zaświadczenie można otrzymać w ciągu 4 miesięcy albo w ciągu 30 dni (jeśli wniosek uzasadniony np. sprzedażą mieszkania albo potrzebą ustanowienia odrębnej własności lokalu). Takie samo zaświadczenie otrzyma z urzędu sąd rejonowy (wydział Ksiąg Wieczystych) i dokona wpisu własności. Wpis dotyczący własności do księgi wieczystej jest wolny od opłat.


Wzory dokumentów:


Terminy.doc

Oswiadczenie_przedsiebiorcy.docx

Wniosek_o_wydanie_zaswiadczenia.docx

Wniosek_o_wydanie_zaswiadczenia_uzasadnienie.docx

Zaswiadczenie_o_przeksztalceniu_wzor.docx

Zgloszenie_zamiaru_wniesienia_oplaty_jednorazowej.docx

 

Z odpowiedziami na pytania dotyczące przekształcenia można się zapoznać na stronie miir.gov.pl

 

Wzory dokumentów i informacja o terminach są również do pobrania na stronie informacyjnej "Grunt to własność" http://www.miir.gov.pl/strony/zadania/gospodarka-nieruchomosciami/przeksztalcenie/