Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Źródło:

Perspektywy polskiej wsi

DRO 0083

 

Wojewoda Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki wziął udział w konferencji na temat perspektyw dla mieszkańców obszarów wiejskich. Spotkanie odbywające się w siedzibie Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Olsztynie otworzyła Szefowa Kancelarii Prezydenta Minister Halina Szymańska, która jest koordynatorem cyklu 7 wydarzeń tego typu w 5 województwach.

 

W przedsięwzięcie organizowane pod auspicjami Prezydenta RP zaangażowanych jest trzynaście ministerstw oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

 

Celem konferencji jest prezentacja podejmowanych przez państwo działań, służących podnoszeniu jakości życia mieszkańców polskiej wsi.

 

W trakcie konferencji są przedstawione inicjatywy prezydenckie (ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, zmiany w kodeksie prawa cywilnego polegające na likwidacji nieuzasadnionego uprzywilejowania instytucji kredytowych w zakresie możliwości naliczania odsetek od zaległych odsetek oraz projekt ustawy o realizowaniu usług społecznych przez Centrum Usług Społecznych).

 

Prezentowane są szczegóły ponad 100 programów rządowych, dotyczących m.in.: budowy dróg samorządowych oraz wodociągów i kanalizacji, posiłków dla dzieci, seniorów i osób znajdujących się w trudnej sytuacji, aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych, czy nowych miejsc w żłobkach, a także założenia „Nowej Piątki”: 500+ na każde dziecko, wypłata trzynastej emerytury, brak podatku PIT dla pracowników do 26. roku życia, przywrócenie lokalnych połączeń autobusowych, obniżenie podatku PIT z 18 do 17%.