Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Źródło:

Wyłoniono przedsiębiorstwa i gminy fair play

10 lutego 2016

wicewojewoda Sławomir Sadowski i Marszałek Gustaw Marek Brzezin z laureatamiDziesięć firm i  jedna gmina z województwa warmińsko-mazurskiego uzyskały certyfikaty w konkursach „Przedsiębiorstwo Fair Play” i „Gmina Fair Play”. W spotkaniu z laureatami uczestniczył wicewojewoda Sławomir Sadowski.

W 2015 roku do XVIII edycji Programu Promocji Kultury Przedsiębiorczości „Przedsiębiorstwo Fair Play” przystąpiło 398 firm z całego kraju, w tym 10 z województwa warmińsko-mazurskiego. Ostatecznie kapituła przyznała tytułu i certyfikaty 369 firmom, które spełniły wymogi regulaminowe, a wśród nich dziesięciu z naszego województwa. Do nagrody głównej nominowana była firma „PRAWDA” z Olecka, która za 5-letnie, nieprzerwane i etyczne działania została wyróżniona złotą statuetką. Srebrnym laurem za 7-letnie uczestnictwo w programie wyróżnione zostały: Iławskie Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane Spółka z o.o. z Iławy, Techitrans s.j. Andrzej Szmit i Ireneusz Zimiński z Elbląga. Brązowym laurem za 6-letnie uczestnictwo w programie wyróżniono: Corab Spółka z o.o. z Olsztyna i Zakład Usług Transportowych i Komunalnych s.c. Dariusz Jastrzębski i Edwarda Jastrzębska z Różnowa k. Dywit. Złotym certyfikatem za 3-krotne uzyskanie certyfikatu wyróżniono natomiast: Traidenis-Pol Spółka z o.o. z Olecka i Wagon Service Spółka z o.o. z Ostródy. Po raz pierwszy certyfikaty „Przedsiębiorstwo Fair Play” otrzymały firmy: Laboratorium Galenowe Olsztyn Spółka z o.o. z Dywit, Serwis Techniczny Przemysław Andrzejaczek z Olsztyna i Vill-Med Centrum Medyczne Leśniczak i Syn sp.j. z Giżycka. Wszyscy laureaci uzyskują prawo posługiwania się znakiem PFP, są promowani w Złotej Księdze PFP, a także szeroko promowani w licznych mediach.

„Przedsiębiorstwo Fair Play” jest ogólnopolskim programem, w którym oceniane są wszystkie aspekty działalności firmy, sposób i styl prowadzenia przedsiębiorstwa, a nie tylko jego wyniki ekonomiczne czy jakość wyrobów. Program ten ma na celu promowanie etyki w działalności gospodarczej rozumianej jako właściwe zarządzanie relacjami z różnymi interesariuszami firmy, tj.: z klientami, kontrahentami, pracownikami, wspólnikami, społecznością lokalną, a także władzą lokalną i państwową. Ideą programu jest zachęcenie wszystkich firm w Polsce do zachowań etycznych i wprowadzenia stosownych zmian nie tylko w wewnętrznej organizacji pracy, ale także do kształtowania pozytywnych relacji ze społecznością lokalną oraz dbałości o środowisko naturalne.

Wyróżnienia otrzymały również gminy biorące udział w XIV edycji Konkursu „Gmina Fair Play”. Tytuł przyjaznych inwestorom i przedsiębiorczości otrzymało 17 gmin. Wśród laureatów po raz siódmy znalazła się gmina Dywity.

Wicewojewoda Sławomir Sadowski, w imieniu wojewody Artura Chojeckiego i własnym złożył laureatom serdeczne gratulacje i życzenia dalszych sukcesów w rozwijaniu i promowaniu firm i gmin naszego województwa.

Fot. Kamil Olszewski