Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Źródło:

Budżet

Budżet

 

Domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży

Załącznik_nr_1_-_Tworzenie_domów_samotnej_matki.xlsx

Przekazywanie dotacji w roku 2019

GMINY-dotacja_przekazna_w_II_kwartale_2019r.xls

POWIATY-dotacja_przekazana_w_II___kwartał_2019r.xls

Gminy_dotacja_przekazna_w_I_kwartale_2019r.xls

POWIATY_dotacje_przekazane_w_I_kw_2019_r.xls

 

Przekazywanie dotacji w roku 2018

POWIATY_-_dotacje_przekazane_w_2018_r.xls

Gminy._dotacja_przekazna_w_2018r.xls

Gminy-dotacja_przekazna_w_III_KWARTAŁ_2018r.xls

Gminy-dotacja_przekazna_w_I_PÓŁROCZU_2018.xls

Gminy-dotacja_przekazna_w_I_kwartale_2018r._1.xls

POWIATY_-_dotacje_przekazane_w_I_kw_2018_r.xls

Przekazywanie dotacji w roku 2017

POWIATY_-_dotacje_przekazane_w_2017_r.xls


 

Gminy-dotacja_przekazna_w_2017r.xls


 Gminy-dotacja_przekazna_od_I-IX_2017r.xls


 

Lokalizacja środków na miesiąc WRZESIEŃ 2017

Środki_przekazane_we_WRZEŚNIU_2017.xlsx


 

Gminy-dotacja_przekazna_w_I_PÓŁROCZU_2017r.xls


Środki_przekazane_w_miesiącu_MAJU_2017.xlsx


 

Informacja dotycząca przekazanych środków w kwietniu 2017r.

Środki_przekazane_w_miesiącu_kwietniu_2017.xlsx


 

Środki_przekazane_w_miesiącu_marcu_2017_r._-_OGÓŁEM.xlsx


 

POWIATY_-_dotacje_przekazane_w_I_kw._2017.xls

85203-lokalizacja_środków_na_miesiąc_KWIECIEŃ_2017.pdf


 

Gminy-dotacja_przekazna_w_I_kwartale_2017.xls


 

Zasadny naliczania dotacji

 

ŚDS

 

Sierpień_Przekazane_środki.xlsx


 

lipiec_2019.xlsx


 

Czerwiec Przekazane środki


Maj_Przekazane_środki


Kwiecień Przekazane środki


 Plan po zmianach


Załącznik_do_wytycznych_ws._ŚDS_-__WZÓR_sprawozdania_merytorycznego_ŚDS.docx


Marzec Przekazane środki


Ustawa Budżetowa 2019


Luty Przekazane środki


Styczeń Przekazane środki


Zarządzenie_Wojewody_W-M_Nr_21_z_31.01.2019.pdf


dodatkowe_środki_ŚDS_2018.pdf

ŚDS_-Wzór_sprawozdania_z_dodatkowych_środków_2018.doc


 Grudzień_Przekazane_środki.xlsx


Plan_dotacji_ŚDS_na_rok_2018__po_ostatecznych_zmianach.pdf


Podział środków. Listopad


Podział środków ,,za życiem" przekazanych w dniu 30.10.2018.xlsx


PROJEKT_PLANU_WYDATKÓW_NA_2019.pdf


Podział do decyzji FK 362/2018 z dnia 18 października 2018 r


 

 Dotacja_ŚDS_październik_2018.pdf


Dotacja ŚDS wrzesień 2018.xlsx


Podział_do_Decyzji_FK_257_2018_ŚDS_ZA_ŻYCIEM.pdf


Dotacja_ŚDS_sierpień_2018.pdf


Dotacja_ŚDS_lipiec_2018.xlsx


Dotacja_ŚDS_czerwiec_2018.pdf


Zarządzenie_Wojewody_nr_136.pdf

wytyczne_zmienione_Zarządzeniem_nr_136.pdf


Dotacja_ŚDS_maj_2018.pdf


Dotacja_ŚDS_KWIECIEŃ_2018.pdf


Dotacja_ŚDS_marzec_2018.pdf


85203-lokalizacja_środków_na_miesiąc_STYCZEŃ_2018_r


ŚDS_-Wzór_sprawozdania_z_dodatkowych_środków.doc


Zarządzenie_Wojewody__Warmińsko-Mazurskiego_nr_356.pdf


Lokalizacja_środków_na_miesiąc_GRUDZIEŃ_2017_r.pdf


Lokalizacja_środków_na_miesiąc_LISTOPAD_2017_r.pdf


Wniosek_o_dodatkowe_środki_dla_ŚDS-weryfikacja_PAŹDZIERNIK_2017.doc


 

85203-lokalizacja_środków_na_miesiąc_PAŹDZIERNIKU_2017.pdf


 

 85203_lokalizacja_środków_na_miesiąc_WRZESIEŃ_2017.pdf


 

85203-lokalizacja_środków_na_miesiąc_SIERPIEŃ_2017.pdf


 

pdf85203-lokalizacja_środków_na_miesiąc_LIPIEC_2017_r.pdf


Załącznik-AUTYZM-Wniosek_o_środki_na_utworzenie_ŚDS.doc

Wniosek_o_dodatkowe_środki_dla_ŚDS-weryfikacja_CZERWIEC_2017_r.doc

ŚDS-weryfikacja_potrzeb-OŚWIADCZENIE.doc


85203-lokalizacja_środków_na_miesiąc_CZERWIEC_2017.pdf


Miesięczne lokalizacje środków

85203-lokalizacja_środków_na_miesiąc_MAJ_2017.pdf


 

85203-lokalizacja środków na miesiąc MARZEC 2017

85203-lokalizacja_środków_na_miesiąc_MARZEC_2017.xls


 

85203-lokalizacja środków na miesiąc LUTY 2017 r.

85203-lokalizacja_środków_na_miesiąc_LUTY_2017.pdf


 

Zarządzenie_Wojewody_Warmińsko-Mazurskiego_nr_58_z_dnia_10_lutego_2017_dotyczy_ŚDS.pdf

Zarządzenie_Wojewody_Warmińsko_-_Mazurskiego_nr_59_z_dnia_10_lutego_2017__dotyczy_ŚDS.pdf


Informacja_na_temat_ŚDS_-_2017.doc

ŚDS_Zał.nr_1_-_Wniosek_o_dodatkowe_środki_dla_ŚDS.doc

ŚDS_Zał.nr_2_-_Wniosek_o_środki_na_utworzenie_ŚDS.doc


ŚDS_-Wzór_sprawozdania_z_dodatkowych_środków.doc


 

Zarzadzenie nr 197 wojewody warmińsko-mazurskiego z dnia z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia procedur finansowania i rozliczania zadań związanych z funkcjonowaniem  i rozwojem na terenie województwa warmińsko-mazurskiego sieci ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi

ŚDS_-_Zarządzenie_nr_197_z_dnia_27.06.2016.pdf


 

Informacja_na_temat_ŚDS_-_2016.doc

Zał.nr_1_-_Wniosek_o_dodatkowe_środki_dla_ŚDS.doc

Zał.nr_2_-_Wniosek_o_środki_na_utworzenie_ŚDS.doc


 

Informacja_na_temat_ŚDS_-_2015.doc

ŚDS_z_rezerwy_2015_-_załącznik.xls


 

Zasady_naliczania_dotacji_-_ŚDS_2015.pdf

Naliczanie_dotacji_w_2015.pdf


 

DPS

 DPS-y_informacja_za_lipiec_2019.pdf


DPS-y_informacja_za_czerwiec_2019.pdf


DPS-y_informacja_za_maj_2019.pdf


DPS-y dotacje_należne_i_przekazane_I-V_2019.pdf

DPS-y_informacja_za_kwiecień_2019.pdf


DPS-y_informacja_za_MARZEC_2019.pdf


DPS-y_2017-do_sprawozdania_DPS-III.158.xls

DPS-y_2018-do_sprawozdania_DPS-III-158.xls


 

informacja_o_dotacji_na_DPSY_za_miesiąc_luty_2019.xls

 

DPS-y_2018-do_sprawozdania_DPS-III-158.xls

DPS-y_2017-do_sprawozdania_DPS-III.158.xls

 


 

Informacja_o_dotacji_na_DPSY_za_miesiąc_styczeń_2019.xls


Wzór_sprawozdania_z_dodatkowych_środków_dla_DPS.docx


informacja_o_dotacji_na_DPSY_na_miesiąc_styczeń_2019.xls


DPS-budżet_na_bieżącą_działalność_-_2018.xlsx


informacja_o_dotacji_na_DPSY_za_miesiąc_październik.xls

informacja_o_dotacji_na_DPSY_za_miesiąc_wrzesień.xls

informacja_o_dotacji_na_DPSY_za_miesiąc_sierpień.xls

naliczanie_dotacji_DPS_LIPIEC.xls

 


 

Naliczanie_dotacji_CZERWIEC.xls


Informacja_o_należnej_dotacji_dla_DPS_za_MAJ_2018_r.pdf


Informacja_o_należnej_dotacji_dla_DPS_za_Kwiecien_2018_r.pdf


Informacja_o_należnej_dotacji_dla_DPS_za_MARZEC_2018_r.pdf


Wzór_wniosku_o_dodatkowe_środki_dla_DPS.doc


 Informacja_o_należnej_dotacji_dla_DPS_za_LUTY_2018.pdf


Informacja_o_należnej_dotacji_dla_DPS_za_STYCZEŃ_2018_r.pdf


Informacja_o_przekazanej_dotacji_na_STYCZEŃ_2018_r.pdf


Wzór_sprawozdania_z_dodatkowych_środków_dla_DPS.docx


Rejestr wolnych miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych


Wzór sprawozdania z dodatkowych środków dla DPS

Wzór_sprawozdania_z_dodatkowych_środków_dla_DPS.docx


DPS_Załącznik_1_Wzór_wniosku_o_dotację.doc

 


Informacja na temat wysokości średniej wojewódzkiej kwoty dotacji oraz wysokości dotacji dla poszczególnych domów pomocy społecznej 85202 § 2130 - Domy pomocy społecznej

LISTOPAD.pdf

 


Informacja na temat wysokości średniej wojewódzkiej kwoty dotacji oraz wysokości dotacji dla poszczególnych domów pomocy społecznej 85202 § 2130 - Domy pomocy społecznej

PAŹDZIERNIK.pdf

 


 

 Informacja na temat wysokości średniej wojewódzkiej kwoty dotacji oraz wysokości dotacji dla poszczególnych domów pomocy społecznej 85202 § 2130 - Domy pomocy społecznej

WRZESIEŃ.pdf

 


Informacja na temat wysokości średniej wojewódzkiej kwoty dotacji oraz wysokości dotacji dla poszczególnych domów pomocy społecznej 85202 § 2130 - Domy pomocy społecznej

SIERPIEŃ_2017.pdf


Informacja na temat wysokości średniej wojewódzkiej kwoty dotacji oraz wysokości dotacji dla poszczególnych domów pomocy społecznej 85202 § 2130 - Domy pomocy społecznej

LIPIEC.pdf


Informacja na temat wysokości średniej wojewódzkiej kwoty dotacji oraz wysokości dotacji dla poszczególnych domów pomocy społecznej 85202 § 2130 - Domy pomocy społecznej

CZERWIEC.pdf


Pismo_do_Powiatów_na_dodatkowe_środki.pdf

Załącznik_1_Wzór_wniosku_o_dotację.doc

Załącznik_2_OŚWIADCZENIE.doc


 

 Informacja na temat wysokości średniej wojewódzkiej kwoty dotacji oraz wysokości dotacji dla poszczególnych domów pomocy społecznej85202 § 2130 - Domy pomocy społecznej MAJ 2017

MAJ_2017.pdf


 

Miesięczne lokalizacje środków Informacja na temat wysokości średniej wojewódzkiej kwoty dotacji oraz wysokości dotacji dla poszczególnych domów pomocy społecznej za kwiecień 2017 r.

KWIECIEŃ.pdf


 

Informacja na temat wysokości średniej wojewódzkiej kwoty dotacji oraz wysokości dotacji dla poszczególnych domów pomocy społecznej za MARZEC 2017

MARZEC.pdf


 

Informacja na temat wysokości średniej wojewódzkiej kwoty dotacji oraz wysokości dotacji dla poszczególnych domów pomocy społecznej 85202 § 2130 - Domy pomocy społecznej

LUTY.pdf


 Wysokość dotacji dla domów pomocy społecznej przekazanej w Styczniu 2017r.

STYCZEŃ.pdf


 

Informacja na temat wysokości średniej wojewódzkiej kwoty dotacji oraz wysokości dotacji dla poszczególnych domów pomocy społecznej 85202 § 2130 - Domy pomocy społecznej

STYCZEŃ.pdf


 

Korekta Informacji na temat wysokości średniej wojewódzkiej kwoty dotacji oraz wysokości dotacji dla poszczególnych domów pomocy społecznej w okresie STYCZEŃ - LISTOPAD 2016 r.

STYCZEŃ.pdf

LUTY.pdf

MARZEC.pdf

KWIECIEŃ.pdf

MAJ.pdf

CZERWIEC.pdf

LIPIEC.pdf

SIERPIEŃ.pdf

WRZESIEŃ.pdf

PAŹDZIERNIK.pdf

LISTOPAD.pdf


Informacja na temat wysokości średniej wojewódzkiej kwoty dotacji oraz wysokości dotacji dla poszczególnych domów pomocy społecznej za miesiąc PAŹDZIERNIK

PAŹDZIERNIK_2016.pdf


Informacja na temat wysokości średniej wojewódzkiej kwoty dotacji oraz wysokości dotacji dla poszczególnych domów pomocy społecznej za miesiąc WRZESIEŃ 2016 r

WRZESIEŃ.pdf


Informacja na temat wysokości średniej wojewódzkiej kwoty dotacji oraz wysokości dotacji dla poszczególnych domów pomocy społecznej za miesiąc SIERPIEŃ

SIERPIEŃ.pdf


Informacja na temat wysokości średniej wojewódzkiej kwoty dotacji oraz wysokości dotacji dla poszczególnych domów pomocy społecznej za miesiąc LIPIEC

LIPIEC.pdf


Informacja na temat wysokości średniej wojewódzkiej kwoty dotacji oraz wysokości dotacji dla poszczególnych domów pomocy społecznej za miesiąc MAJ 2016

MAJ.pdf


Informacja na temat wysokości średniej wojewódzkiej kwoty dotacji oraz wysokości dotacji dla poszczególnych domów pomocy społecznej za miesiąc MARZEC i KWIECIEŃ

MARZEC.pdf

KWIECIEŃ.pdf


Informacja na temat wysokości średniej wojewódzkiej kwoty dotacji oraz wysokości dotacji dla poszczególnych domów pomocy społecznej


Informacja na temat wysokości średniej wojewódzkiej kwoty dotacji oraz wysokości dotacji dla poszczególnych domów pomocy społecznej za miesiąc LIPIEC i SIERPIEŃ

LIPIEC.pdf

SIERPIEŃ.pdf


Informacja na temat wysokości średniej wojewódzkiej kwoty dotacji oraz wysokości dotacji dla poszczególnych domów pomocy społecznej CZERWIEC 2015r.

czerwiec_2015.pdf


Informacja na temat wysokości średniej wojewódzkiej kwoty dotacji oraz wysokości dotacji dla poszczególnych domów pomocy społecznej - MAJ 2015 r

maj_2015.pdf


Informacja na temat wysokości średniej wojewódzkiej kwoty dotacji oraz wysokości dotacji dla poszczególnych domów pomocy społecznej - KWIECIEŃ 2015 r.

kwiecień 2015.pdf


Informacja na temat wysokości średniej wojewódzkiej kwoty dotacji oraz wysokości dotacji dla poszczególnych domów pomocy społecznej - Kwiecień 2015

kwiecień.pdf


Informacja na temat wysokości średniej wojewódzkiej kwoty dotacji oraz wysokości dotacji dla poszczególnych domów pomocy społecznej - Marzec  2015

marzec.pdf


Informacja na temat wysokości średniej wojewódzkiej kwoty dotacji oraz wysokości dotacji dla poszczególnych domów pomocy społecznej - LUTY  2015

luty.pdf


Informacja na temat wysokości średniej wojewódzkiej kwoty dotacji oraz wysokości dotacji dla poszczególnych domów pomocy społecznej - STYCZEŃ 2015

styczeń.pdf


Sprawozdawczość

Informacja_z_realizacji_w_2018_ustawy_-Za_życiem.pdf

Pismo_do_powiatów._Rozliczenie_dotacji.pdf

Załącznik_nr_1_i_2__rozdział_85156.xls

Załącznik_nr_3_i_3A_-_PZO.xls

Załącznik_nr_4_-_rozdział_75515.xlsx

Wzór_sprawozdania_z_dodatkowych_środków_dla_DPS.docx

Piecza zastępcza finansowanie

Do_jst-_podział_FP_i_rezerwa-_asystent.pdf

Oświadczenie_-_Asystent_ze_środków_Funduszu_Pracy.doc

Oświadczenie_-_Asystent_ze_środków_z_rezerwy.doc

Podział_855042030_i_FP.xls

 

Mieszkania Chronione

Rozporządzenie_w_spr._szczegółowego_sposobu_i_trybu_finansowania_inwestycji_z_budżetu_państwa.pdf

Załącznik_1_-Wzór_sprawozdania_z_dodatkowych_środków.doc

Załącznik_nr_2_-_rozliczenie_dotacji.xlsx

Rozporządzenie_w_spr._szczegółowego_sposobu_i_trybu_finansowania_inwestycji_z_budżetu_państwa.pdf

Załącznik_1_-Wzór_sprawozdania_z_dodatkowych_środków.doc

Załącznik_nr_2_-_rozliczenie_dotacji.xlsx


 

Załącznik_1-_Wniosek_o_środki_na_utworzenie_mieszkań_chronionych.doc

Załącznik_2_OŚWIADCZENIE.doc

Załącznik_3_-_tworzenie_nowych_mieszkań_chronionych.xlsx

Środki przekazane w roku 2016

Gminy_-_Dotacja_przekazana_w_IV_kw._2016_roku.xls

Powiaty_-_Dotacje_przekazane_w_IV_kwartale_2016r.-1.xls


Informacja dotycząca przekazanych środków w PAŹDZIERNIKU 2016 roku

WPS_-LOKALIZACJA_PAŹDZIERNIK.xls


Gminy_dotacja_przekazna_w_III_kwartale_roku_2016.xls

Powiaty_-_Dotacje_przekazane_w_III_kwartale_2016.xls


Informacji dotyczącej środków przekazanych ogółem we WRZEŚNIU 2016 r

Środki_przekazane_we_WRZESNIU_2016.xlsx


Środki przekazane ogółem w SIERPNIU 2016 r.

Środki_przekazane_w_SIERPNIU_2016_roku.xlsx


Środki przekazana w LIPCU 2016 roku

Środki_przekazana_w_LIPCU_2016_roku.xlsx


Gminy_dotacja_przekazna_w_I_połowie_2016__roku.xls

Powiaty_-_Dotacje_przekazane_w_I_połowie_2016r.xls


Dotacje przekazane dla jednostek samorządu terytorialnego oraz podmiotów niepublicznych w miesiącu maju 2016r

Dotacja_przekazana_dla_jst_oraz_podmiotów_niepublicznych_-_MAJ_2016.xls


Gminy-_przekazane_dotacje_w_I_kwartale_2016.xls

POWIATY_-_Przekazane_dotacje_w_I_kwartale.xls


Środki_przekazane_dla_JST_w_LUTYM_2016.xls


WPS_lokalizacja_dla_jst_na_STYCZEŃ_2016.xls


 

Środki przekazane w roku 2015

POWIATY_-_Wykonanie_dotacji_za_rok_2015.xls


Gminy-Dotacja_przekazana_w_2015.xls


Środki przekazane w miesiącu wrześniu 2015 r. - OGÓŁEM


Informacja na temat wysokości średniej wojewódzkiej kwoty dotacji oraz wysokości dotacji dla poszczególnych domów pomocy społecznej za miesiąc PAŹDZIERNIK


EZD-_Gminy_dotacja_przekazna_w_III_kwartale_roku.xls

EZD-_Powiaty_Dotacja_przekazana_w_III_kwartale_roku.xls


EZD-_Gminy_dotacja_przekazna_w_I_połowie_roku.xls

EZD-_Powiaty_Dotacja_przekazana_w_I_połowie_roku.xls


Dotacja przekazana dla j.s.t. w I kwartale 2015

Gminy-dotacja_przekazna_w_I_kwartale__korekta.xls

Powiaty-Dotacja_przekazana_w_I_kwartale.xls


WPS_lokalizacja_dla_jst_na__LISTOPAD_2015.xls


Kopia_ŚRODKI_PRZEKAZANE_OGÓŁEM_WE_WRZEŚNIU.xls


Środki_przekazane_w_miesiącu_Sierpniu_2015_r._-_OGÓŁEM.xls

Lokalizacja_Środków_na_miesiąc_sierpień_2015_-_duża.xls

Lokalizacja_-środki_przekazane_do_końca_czerwca.xls

Lokalizacja środków na czerwiec 2015

Lokalizacja_czerwiec.xls

Lokalizacja środków na maj 2015

Lokalizacje_w_miesiącu_maju.xls

Lokalizacja środków na maj 2015

lokalizacja_duża_maj_2015.xls

Lokalizacja środków na kwiecień 2015

Lokalizacja_środków_na_miesiąc_KWIECIEŃ_2015_r.xls

Lokalizacja środków na marzec 2015

WPS_lokalizacja_dla_jst_na_marzec_2015.xls

Lokalizacja środków na luty 2015

WPS_lokalizacja_jst_-__luty_2015.xls

Lokalizacja środków na styczeń 2015

Lokalizacja_środkow_dla_JST._na_styczeń.xls

Dotacje przekazane w 2014r

Gminy_-_Dotacja_przekazana_w_2014_roku.xls

Powiaty_-_Dotacja_przekazana_w_2014_roku.xls

Lokalizacja środków na listopad 2014

lokalizacja listopad

Lokalizacja środków - grudzień 2014

Lokalizacja_GRUDZIEŃ_2014_WPS.xls