Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Źródło:

Ochrona dziedzictwa narodowego

Ochrona dziedzictwa narodowego

Wojewódzki Komitet Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa

W związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 29 kwietnia 2016 r. o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu oraz niektórych innych ustaw znosi się Wojewódzki Komitet Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Olsztynie.

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 1 sierpnia 2016 r. działalność związaną z upamiętnianiem historycznych wydarzeń, miejsc oraz postaci w dziejach walk i męczeństwa Narodu Polskiego, zarówno w kraju, jak i za granicą, a także miejsc walk
i męczeństwa innych narodów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prowadzi Instytut Pamięci Narodowej. W celu realizacji tych zadań przy oddziałach Instytutu Pamięci zastana utworzone komitety ochrony pamięci walk i męczeństwa.

 

ZARZĄDZENIE_WOJEWODY_WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO_NR_135_Z_4_MAJA_2016_R.pdf

INFORMACJE_PODSTAWOWE.pdf

Wniosek_o_wydanie_opinii_w_sprawie__upamietnienia_miejsca_pamięci_-_druk.doc

MEDAL_OPIEKUNA_MIEJSC_PAMIĘCI_NARODOWEJ.pdf

REGULAMIN_NADANIA_MEDALU_MEDALU_OPIEKUN_MIEJSC_PAMIĘCI_NARODOWEJ.pdf

REGULAMIN_NADANIA_MEDALU_MEDALU_OPIEKUN_MIEJSC_PAMIĘCI_NARODOWEJ.pdf

EWIDENCJA_MIEJSC_PAMIĘCI_NARODOWEJ.pdf

Karta_miejsca_pamieci_narodowej_-_druk.doc

 

Opieka nad grobami i cmentarzami wojennymi

INFORMACJE_PODSTAWOWE.pdf

PROCEDURA_PRZEPROWADZANIA_EKSHUMACJI_Z_GROBU_WOJENNEGO.pdf

Wniosek_o_wydanie_zezwolenia_na_ekshumację_szczątków.doc

Sprawozdanie_z_wykonania_prac_ekshumacyjnych.doc

EWIDENCJA_GROBÓW_I_CMENTARZY_WOJENNYCH.pdf

Karta_ewidencyjna_mogiły_kwatery_cmentarza_wojennego.doc

Zgoda_na_ekshumację_i_ponowny_pochówek.doc