Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Źródło:

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Orzekanie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności

Statystyka_PZON_i_WZON_-_prezentacja_ze_spotkania_15.04.2015.pdf

Powiatowe_Zespoły_ds_Orzekania_o_Niepełnosprawności_w_woj.warmińsko_-_mazurskim.pdf

Wojewódzki_Zespół_ds_Orzekania_o_Niepełnosprawności-_zasięg_działania_oraz_podstawa_prawna.pdf

Zakłady pracy chronionej i zakłady aktywności zawodowej

KARTA_ZAZ.doc

KARTA_ZPCH.doc

Turnusy rehabilitacyjne

KARTA_ORGANIZATOR.doc

KARTA_OŚRODEK.doc